Góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp

15/05/2019

Xây dựng, quảng bá thương hiệu là yếu tố "sống còn" của nông sản, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng và nhu cầu thị trường đòi hỏi hàng hóa phải có sự kiểm định, bảo hộ chặt chẽ từ các cơ quan chức năng như hiện nay. Sớm nhận ra điều đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh việc xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Hàng loạt các cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ đất đai, hướng đến sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp được triển khai thực hiện đã góp phần quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 73 nhãn hiệu hàng hóa được cấp quyền bảo hộ, gồm 45 nhãn hiệu tập thể, 10 nhãn hiệu chứng nhận, 18 nhãn hiệu hàng hóa thông thường. Điển hình như: Gạo Long Trì, tương Khả Do, gốm Hương Canh, đá Hải Lựu, ba kích Tam Đảo, cá thính Lập Thạch, rắn Vĩnh Sơn… Đặc biệt, đã có một số nông sản đặc trưng như: Thanh Long ruột đỏ Lập Thạch, trà hoa vàng, rau su su Tam Đảo, chuối tiêu hồng Yên Lạc... xuất khẩu ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân các địa phương.

Sản phẩm thanh long ruột đỏ của Lập Thạch đã tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường
trong và ngoài nước, đem lại nguồn lực kinh tế đáng kể cho địa phương

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa không chỉ thúc đẩy quảng bá thương hiệu, tạo sự tin tưởng trong quan hệ với khách hàng mà còn là căn cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi của chủ nhãn hiệu trước những hành vi sử dụng trái phép. Nhãn hiệu sản phẩm sẽ góp phần quan trọng trong việc xác lập, quản lý và phát triển cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh; tạo điều kiện để các tổ chức triển khai quản lý, khai thác thương mại sản phẩm, đồng thời, hỗ trợ nông dân, nhà sản xuất ổn định, tăng thu nhập, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Song nhìn vào thực tế tại tỉnh vẫn còn nhiều người tiêu dùng và cả nhà sản xuất chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu; việc khai thác và giám sát sử dụng chỉ dẫn địa lý lỏng lẻo khiến nạn giả, nhái vẫn xảy ra khiến nhiều nông sản sau khi có nhãn hiệu gần như chỉ dừng lại ở việc công nhận tên gọi được định danh trên thị trường mà chưa xây dựng được quy chế bảo hộ địa lý và truy xuất nguồn gốc sản xuất. Những  yếu tố này đang khiến sản xuất nông nghiệp nói chung, nhất là các nông sản đặc trưng của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Được biết thời gian tới, cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, hỗ trợ kinh phí để các sản phẩm đã và đang xây dựng thương hiệu bảo đảm có chất lượng tốt, ổn định, dần khẳng định vị thế trên thị trường, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá những sản phẩm có thương hiệu; tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nông dân tham gia áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, hạn chế sản xuất tự phát, làm ảnh hưởng đến thương hiệu các sản phẩm địa phương... Tuy nhiên, trước thực trạng các nông sản của tỉnh chủ yếu vẫn tiêu thụ nội địa, tỷ lệ xuất khẩu chưa cao, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất cần tích cực hơn nữa trong việc hoàn thiện quy trình sản xuất, tăng cường đầu tư thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị, chất lượng cao, góp phần giữ vững được thị trường tiêu thụ nội địa và từng bước đưa nông sản của tỉnh chinh phục thị trường thế giới.

Anh Tuệ

Các tin đã đưa ngày: