Quyết định số: 292/QĐ-BCĐ, ngày 23 tháng 10 năm 2013 về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh

07/11/2013

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: