Kế hoạch số 4109/KH-BTTTT ngày 26/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về bổ sung nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

28/10/2020

File đính kèm