Công văn số 1240/UBND- KT1 ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hoạt động đầu tư, mua sắm bằng vốn ngân sách nhà

01/03/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: