Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 12/4/2018 của Ban Chỉ đạo về triển khai các hoạt động về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.

16/04/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: