Báo cáo số 284/BC-BCĐ ngày 23/11/2017 của Ban chỉ đạo Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017

28/11/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: