Thông báo số 84/TB-BCĐ ngày 21/6/2017 của BCĐ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam về Kết luận của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị BCĐ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên...

27/06/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: