Quyết định số 344 - QĐ/TU ngày 28/10/2016 của Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp tỉnh

31/10/2016

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: