Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của BCĐ triển khai thực hiện đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia liên ngành giúp BCĐ triển khai thực hiện Đề án "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" tỉnh Vĩnh Phúc

30/05/2016
Các tin đã đưa ngày: