Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 4/4/2016 của Ban chỉ đạo về việc triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

07/04/2016

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: