Công văn số 870 /MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 24/6/2015 của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam về việc triển khai Kết luận 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư

26/06/2015

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: