Kế hoạch số: 115/KH- BCĐ, ngày 25 tháng 4 năm 2014 về việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

29/04/2014

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: