Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

22/04/2021

1. Trưởng ban

- Đồng chí: Phạm Hoàng Anh - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy

2. Phó Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

- Đồng chí Ngô Duy Đông: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

-. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi: Phó Giám đốc Sở Công thương

3. Các thành viên

- Đồng chí Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hân - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

- Đồng chí Hoàng Văn Minh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh

- Đồng chí Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

- Đồng chí Trần Thị Ngọc Thùy - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Đồng chí Bùi Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

- Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí Thư Tỉnh đoàn

- Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đồng chí Hoàng Văn Nhiệm - Phó Giám đốc Sở Tài chính

- Đồng chí Phạm Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế

- Đồng chí Trịnh Đình Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc

- Đồng chí Dương Quang Ứng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh

- Đồng chí Trần Phú Phương - Phó Trưởng Ban Dân tộc

- Đồng chí Nguyễn Công Võ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Đồng chí Khuất Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Đồng chí Đào Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Đồng chí Trần Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ,  Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng

- Đồng chí Đường Trọng  Khang - Tổng thư ký Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: