Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

11/11/2020

1. Phó Trưởng ban:     
- Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, TUV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực
-
Đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

2. Các thành viên

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chầm, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Thành viên

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Thành viên

- Đồng chí Nguyễn Quyết, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Thành viên

- Đồng chí Trịnh Đình Mao, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên

- Đồng chí Trần Thị Bích Nhuần, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

- Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên

- Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên

- Đồng chí Đại Văn Giới, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên

-  Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên

- Đồng chí Dương Quang Ứng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên

-  Đồng chí Nguyễn Kim Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên

- Đồng chí Khuất Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Thành viên

-  Đồng chí Trịnh Đình Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc - Thành viên

- Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Đài PTTT tỉnh - Thành viên

- Đồng chí Lê Thị Luyện, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh - Thành viên

-  Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Thành viên

-  Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

-  Đồng chí Vũ Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Thành viên

-  Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Thành viên

-  Đồng chí Đường Ngọc Khang, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh - Thành viên

Các tin đã đưa ngày: