Sở Thông tin và Truyền thông nỗ lực triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử 24/08/2017

Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh - điểm tựa cho người nghèo 23/08/2017

Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Phúc được thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2003 trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo...

Huyện Bình Xuyên: Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 22/08/2017

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ...

Huyện Vĩnh Tường: Điểm sáng trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy 21/08/2017

Triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 - 2021...

Các trường THPT được tổ chức lại đã sẵn sàng cho năm học mới 16/08/2017

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức sắp xếp lại một số trường THPT trên địa bàn.

Đảng bộ thị xã Phúc Yên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII 15/08/2017

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt...

Nỗ lực trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch của vùng Thủ đô 14/08/2017

Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2011-2020 đi được nửa chặng đường. Sau 5 năm nỗ lực triển khai, hiện có 3 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết, 1 chỉ tiêu đạt, 17 chỉ tiêu chưa đạt.

Nạn nhân da cam thế hệ thứ 3: Mỏi mòn chờ chính sách 10/08/2017

Con đường bê tông mới đổ dẫn chúng tôi đến cổng nhà chị Nguyễn Thị Thu, thôn Xuân Chiếm, xã Trung Nguyên, Yên Lạc. Không khó để nhận ra Thành – đối tượng mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Tháo gỡ khó khăn cho các xã nông thôn mới: Cách làm hay ở Vĩnh Tường 10/08/2017

Năm 2017, Vĩnh Tường đang nỗ lực đưa 5 xã còn lại là: Tân Tiến, Lũng Hòa, Vân Xuân, Nghĩa Hưng và Chấn Hưng hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định đây đều là những xã còn nhiều khó khăn nên cùng với tập trung hỗ trợ về nguồn vốn...

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X: Khởi tố 49 vụ phạm tội tham nhũng 08/08/2017

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và 5 năm thực hiện Kết luận 21...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: