Huyện Bình Xuyên: Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

22/08/2017

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, các cấp uỷ Đảng huyện Bình Xuyên đã tích cực vào cuộc, lãnh đạo hiệu quả, cụ thể hoá từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Bình Xuyên hiện có 61 chi, đảng bộ trực thuộc với hơn 4.600 đảng viên. Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt hiệu quả tích cực, cùng với tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động, huyện Bình Xuyên đã phân công từng đồng chí ủy viên BTV huyện ủy phụ trách địa bàn, thường xuyên dự sinh hoạt đảng ở cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Đồng thời, yêu cầu từng chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp sửa chữa, khắc phục cụ thể.

 

Ông Nguyễn Ngọc Căn, Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Bình Xuyên cho biết: Chuyển biến rõ nét nhất trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Bình Xuyên là nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, nhất là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được nâng lên. Tại các buổi sinh hoạt đảng, đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn và tích cực đóng góp ý kiến về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu được nâng lên. Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ chú trọng hơn việc gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, trọng tâm nhấn vào khâu yếu, mặt yếu, những khuyết điểm chưa khắc phục hiệu quả, những vấn đề tồn tại mới nảy sinh.  

Cũng theo ông Căn, việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua kiểm điểm đã xác định, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh, không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn giữ vững đoàn kết tập thể thống nhất trong tư tưởng và hành động, tạo nên sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đến nay, Đảng bộ huyện chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đặc biệt, từ việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân cơ bản đã được giải quyết, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp đã cơ bản được xử lý. Toàn huyện hoàn thành việc phá dỡ 100% lò gạch thủ công ở khu dân cư. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết theo đúng quy định; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài đã chấm dứt. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm đều có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 70% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh.

Để đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ, thời gian tới, huyện Bình Xuyên sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc rà soát, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Qua đó, từng bước kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: