Huyện Vĩnh Tường: Điểm sáng trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy

21/08/2017

Triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đến nay, huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả tích cực, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Nét nổi bật huyện Vĩnh Tường đã làm được kể từ khi triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy đến nay là địa phương đã giảm được 3 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy và UBND huyện, giảm 87 biên chế so với trước. Theo đó, huyện đã sáp nhập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy; tiếp nhận Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề về huyện quản lý và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện. Việc sáp nhập không chỉ giúp giảm 2 đầu mối và 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt mà trong quá trình chỉ đạo triển khai, điều hành đã có sự thống nhất, tập trung hơn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy; giảm sự cồng kềnh, chồng chéo cho hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ có sự phân cấp rõ ràng về nhiệm vụ, bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn.


Sau sáp nhập, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tại các cơ quan,
đơn vị đều phấn khởi, hiệu quả làm việc được nâng lên

Là một trong những cơ quan tiên phong trong thực hiện sáp nhập, sau 2 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đã cho thấy những hiệu quả thiết thực từ mô hình tổ chức mới. Tuy lĩnh vực hoạt động rộng hơn song Trung tâm vẫn đảm bảo sự chuyên sâu bởi ở mỗi lĩnh vực đều có một phó giám đốc phụ trách, mỗi cán bộ, công chức viên chức đều được giao phần việc cụ thể nên không có sự chồng chéo. Điều đáng nói là sau khi sáp nhập, công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao có sự tập trung, thống nhất, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

Cũng giống Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, 2 cơ quan, đơn vị vừa được sáp nhập là Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy và  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện cũng nhanh chóng được kiện toàn, ổn định tổ chức, đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đều phấn khởi, hiệu quả giải quyết công việc được nâng lên.

Với cách làm trên, huyện Vĩnh Tường đã trở thành đơn vị tiên phong trong tỉnh cho thấy việc tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đang từng bước giải quyết tình trạng cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả của bộ máy quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Dẫu còn nhiều khó khăn song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Vĩnh Tường sẽ từng bước triển khai thành công Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, góp phần từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Hoàng Phúc

Các tin đã đưa ngày: