Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

20/09/2017

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt chú trọng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các chi, đảng bộ cơ sở và 9 Đảng bộ Công an các huyện, thành phố, thị xã đã quán triệt nội dung và tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4. Cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết tâm đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Toàn Đảng bộ Công an tỉnh tiến hành kiểm điểm cá nhân “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; quy chế làm việc, quy trình công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân theo phương châm: siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Hình thức, phương pháp kiểm tra được đổi mới đảm bảo đạt hiệu quả. Ngoài việc kiểm tra tại trụ sở các đơn vị, công tác kiểm tra Điều lệnh CAND còn được thực hiện tại địa bàn cơ sở, góp phần nâng cao ý thức, tính kỷ luật chấp hành điều lệnh CAND và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Công an tỉnh tiến hành 651 lượt kiểm tra chấp hành điều lệnh CAND ở các đơn vị. Sau mỗi đợt kiểm tra đều có thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành của tập thể, cá nhân, những ưu, nhược điểm, biện pháp khắc phục. Tính đến ngày 30/7/2017, Công an tỉnh đã chủ động phát hiện và xử lý kỷ luật 10 trường hợp cán bộ chiến sỹ vi phạm Điều lệnh CAND bằng các hình thức: giáng cấp bậc hàm, cảnh cáo, khiển trách. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của cán bộ chiến sỹ trong việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được phân công để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp hoặc có quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự, đối tượng xấu ngoài xã hội gây bức xúc trong nhân dân. Qua rà soát, có 1 đơn của quần chúng nhân dân phản ánh về cán bộ chiến sỹ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được phân công để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người nhà, Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ, đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm và đề ra hình thức kỷ luật. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận, xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến những biểu hiện suy thoái, tiêu cực của cán bộ chiến sỹ. Tại 10 địa điểm tiếp công dân ở trụ sở Công an tỉnh và Công an các huyện, thành, thị đều niêm yết công khai nội quy tiếp công dân theo quy định, công khai lịch tiếp dân, có hòm thư góp ý để nhân dân tham gia ý kiến. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cán bộ tiếp nhận và hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 400 công an viên cấp cơ sở, giúp cán bộ cơ sở nắm vững nội dung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng thường xuyên quán triệt, chỉ đạo Cơ quan điều tra các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, những biểu hiện sai phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Qua công tác kiểm tra, giám sát từ tháng 10/2016 đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện sai phạm trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, lĩnh vực tài chính, hậu cần và trong công tác tổ chức cán bộ.

Minh Ánh

Các tin đã đưa ngày: