Triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

07/11/2017

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tích cực vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Sau 20 năm tái lập, mặc dù tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết về đổi mới hệ thống chính trị, song tổ chức, bộ máy của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Trao đổi vấn đề này với ông Đỗ Văn Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh, ông Lợi phân tích: "Ai cũng biết tổ chức bộ máy của chúng ta cồng kềnh và hoạt động kém hiệu quả, một lĩnh vực chỉ cần một người làm thì nay chia ra nhiều người làm. Vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, làm hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ giảm sút. Do số lượng biên chế quá lớn nên không có nguồn để tăng lương. Mà lâu nay, chúng ta vẫn trả lương theo lối tư duy “thông cảm”, phụ thuộc ngân sách, bằng mọi cách để được có biên chế trong cơ quan Nhà nước và yên tâm để suốt đời hưởng lương, người làm được việc, nhiệt tình, hiệu quả cũng được trả ngang bằng với người “ngồi chơi xơi nước”. Khi người lao động không được trả đúng, trả đủ với công sức, trí tuệ đã bỏ ra thì đó lại là lực cản vô cùng lớn kéo lùi sự phát triển. Đã có nhiều người tài là công chức, viên chức xin nghỉ việc rời bỏ biên chế cơ quan nhà nước ra làm ngoài với mức lương cao".

Đồng quan điểm này, ông Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: "Thực trạng này cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ tại Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, đó là tổ chức, bộ máy của một số cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, chồng chéo về nhiệm vụ. Việc quản lý biên chế chưa thật gắn với chức năng, nhiệm vụ; vẫn còn tình trạng “vừa thừa lại vừa thiếu” trong khi đó, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên, nhất là trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các đơn vị sự nghiệp kinh tế chủ yếu trông chờ vào ngân sách nhà nước. Số lượng cán bộ, công chức hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn còn lớn, trong khi đó chất lượng và hiệu quả hoạt động không cao."


Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, huyện Tam Đảo tiên phong thành lập Trung tâm hành chính công,
thực hiện cải cách hành chính phục vụ người dân tốt hơn

Theo ông Tùng, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh là một yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện để tiếp tục cải cách nền hành chính trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, giảm chi ngân sách cho hoạt động của bộ máy, nhất là chi lương và chi thường xuyên.

Trao đổi về việc trong thời gian tới, tỉnh chủ trương từng bước giảm chỉ tiêu biên chế và hợp đồng theo Nghị định số 68/CP, để các Hội hoạt động theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, ông Đỗ Văn Lợi chia sẻ: Toàn tỉnh có 1.493 tổ chức hội các cấp, trong đó có 19 hội đặc thù cấp tỉnh trong tổng số 63 hội cấp tỉnh; 128 hội cấp huyện; 1.302 hội cấp xã. Hiện nay, một số hội chưa phát huy được vai trò, vị thế; chưa tìm ra phương thức hoạt động có hiệu quả. Hội chưa thực sự hoạt động theo phương châm tự nguyện, tự trang trải kinh phí, chưa vận động các nguồn thu, thụ động trông chờ bao cấp của nhà nước về biên chế, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động. Do vậy để sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, từ năm 2018 trở đi, tỉnh chỉ thực hiện chế độ hội đặc thù đối với 3 hội là Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật và Liên minh Hợp tác xã. Các hội còn lại, từ năm 2017, không giao biên chế hoặc chỉ tiêu lao động hợp đồng, không hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, các hội hoạt động theo đúng nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. “Làm cho bộ máy tinh – gọn – hiệu quả là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay; là cán bộ, đảng viên thì việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng phải nghiêm túc, song để các Hội tiếp tục hoạt động hiệu quả, tỉnh cần có lộ trình thực hiện và hô trợ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Lợi mong muốn.

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, Vĩnh Phúc đang quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên cơ sở thận trọng, không nóng vội, duy ý chí; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất.

Để tinh giản biên chế, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, tỉnh triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ, đồng thời, ban hành chính sách đặc thù của tỉnh. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 210 người, trong đó khối đảng, đoàn thể 7 người; khối chính quyền 203 người. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hiệu quả, đảm bảo kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng.

Thầy Ngô Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Mỹ thuật trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh cho biết: Công tác tại trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật với 12 năm làm Trưởng khoa, 2 nhiệm kỳ làm Chủ tịch công đoàn, tổ trưởng tổ đảng của 17 đảng viên, giờ tuổi đã cao, minh mẫn không bằng lớp trẻ, tin học, ngoại ngữ yếu nên tôi quyết định lui về nghỉ để dành cho lớp trẻ phấn đấu. Mặc dù còn 4 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu song tôi xin nghỉ trước tuổi, được hỗ trợ 200 triệu đồng chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, sống an nhàn với gia đình, con cháu và dành tâm huyết cho các học viên đang theo học lớp Mỹ thuật tại nhà. Thầy Dũng mong muốn: Để tỉnh hoàn thành được nhiệm vụ tinh giản biên chế, xây dựng được bộ máy với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động hiệu quả thì bản thân mỗi người, đặc biệt là các đảng viên cần nhận thấy được hạn chế của bản thân, cũng như thấy được lợi ích từ chính sách hỗ trợ của nhà nước từ đó tự giác nêu gương nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ để tạo điều kiện chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ trẻ và những người làm tốt”.


Thầy Dũng xin nghỉ hưu trước tuổi
để tạo điều kiện chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ trẻ và những người làm tốt

Cùng với việc triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế của Chính phủ, Vĩnh Phúc chủ động xây dựng cơ chế, chính sách riêng tạo động lực thúc đẩy, hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, từ đó góp phần tinh giản biên chế bộ máy, tổ chức. Ngày 24/10/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội và mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/người. Nghị quyết về hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng được đánh giá sẽ tạo ra sự công bằng, bình đẳng giữa cán bộ, công chức, viên chức khi có nhu cầu thôi việc tự nguyện. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự hoặc do cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện giải pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tích cực triển khai là đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ. Ông Phùng Văn Hùng, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Yên cho biết: Thành phố Vĩnh Yên phấn đấu hàng năm mỗi cơ quan, đơn vị phải tinh giản từ 1,5 – 2% tổng biên chế để đến năm 2021, số lượng cán bộ khối Đảng, đoàn thể thành phố giảm 6 biên chế, khối quản lý nhà nước và sự nghiệp giảm 15 biên chế, khối giáo dục giảm 87 biên chế. Các xã, phường giảm khoảng 20 biên chế, cán bộ không chuyên trách cũng sẽ phải giảm 681 người. Ông Hùng phân tích: Đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức là việc làm quan trọng, đánh giá đúng sẽ sử dụng đúng cán bộ. Nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chính để đánh giá phẩm chất, năng lực. Hằng năm, các cơ quan trực thuộc thành phố sẽ có đợt bình xét, đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức và đây cũng là một trong những cơ sở để Thành ủy Vĩnh Yên xem xét nắm bắt đối tượng cần tinh giản. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức thành phố không còn lựa chọn nào khác là phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực tự hoàn thiện mình, trở thành người cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu. “Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang là động lực cạnh tranh để mỗi cán bộ công chức, viên chức thành phố Vĩnh Yên cùng phấn đấu”, ông Hùng khẳng định.

Lê Nguyễn

Các tin đã đưa ngày: