Công tác cai nghiện ma túy: Cần sự chung tay của toàn xã hội

06/11/2017

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, thời gian qua, công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy đang tiếp tục được tỉnh và các cơ quan chức năng coi là một trong những hoạt động quan trọng góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội này. Tuy nhiên, để cai nghiện đạt được hiệu quả cao, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của toàn xã hội. 

Với chức năng chữa trị, cai nghiện, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, 9 tháng đầu năm 2017, cơ sở cai nghiện của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã cai nghiện, chữa trị cho trên 370 lượt người nghiện, trong đó có 122 học viên đã hoàn thành cai nghiện, trở về địa phương. Chi cục cũng phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho hơn 80 lượt người. Qua theo dõi, đã có 39 người chấp hành tốt quy trình cai nghiện, không tái sử dụng ma túy, được UBND các xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện. Trong công tác quản lý sau cai nghiện, 100% các đối tượng thuộc diện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy đều có hồ sơ quản lý sau cai tại nơi cư trú. 


Ngoài điều trị cai nghiện, các học viên còn được đào tạo một số nghề cơ bản phù hợp với sức khỏe
để ổn định cuộc sống sau khi tái hòa nhập cộng đồng

Tuy nhiên, công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn. Trên thực tế, người nghiện thường thiếu bản lĩnh để từ bỏ cám dỗ, nhất là khi môi trường sống xung quanh họ chưa “sạch” ma túy. Mặt khác, trong số 117 học viên mới được cơ sở cai nghiện tiếp nhận năm 2017 chỉ có 13 người tự nguyện, số còn lại đều trong diện bắt buộc. Trong cộng đồng, xã hội còn nhiều quan niệm, ý kiến, mức độ khác nhau về việc điều trị cai nghiện ma túy; vấn đề hỗ trợ việc làm cho người nghiện sau cai tại nơi cư trú chưa thực sự được các địa phương chú trọng và chưa đề ra được giải pháp phù hợp, hiệu quả, nhiều gia đình vẫn còn tâm lý che giấu... Vì vậy, sau những ngày dài điều trị, dù đã cắt được cơn và có giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện, những đối tượng này lại nhanh chóng quay về với “làn khói trắng”. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 97% xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy với khoảng trên 1.700 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó, chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 40. Số người nghiện ngày càng trẻ hóa và ở mọi thành phần trong xã hội từ học sinh, sinh viên đến người lao động. Phần lớn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đều đã được tiếp nhận, điều trị tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh hoặc cai nghiện tự nguyện tại gia đình song có đến hơn 90% người sau cai nghiện đã tái nghiện chỉ sau một thời gian ngắn tái hòa nhập cộng đồng. 

Để giải bài toán nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, đại diện lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh cho biết, Chi cục đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục chỉ đạo hoạt động của 4 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý cai nghiện ma túy ngoài cộng đồng và các đội công tác xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền đến các đối tượng, đặc biệt là người nghiện, thân nhân người nghiện và học sinh, sinh viên về tác hại của ma túy, chủ động phòng, chống ma tuý trong cộng đồng; đa dạng các hình thức tạo việc làm cho người sau cai nghiện... Tuy nhiên, để cai nghiện thành công, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là quyết tâm của người nghiện còn cần có sự hỗ trợ của gia đình và cộng động xã hội về mọi mặt. Khi có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và toàn xã hội thì việc phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập tệ nạn ma túy sẽ có chuyển biến tích cực hơn, góp phần từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. 

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: