Để chi bộ đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

24/10/2017

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục được quan tâm, củng cố, kiện toàn. Nhiều tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát triển các loại hình tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên

Tháng 4 năm 2017, phát biểu tại Hội thảo Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh - Thực trạng và giải pháp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định đến sự ổn định, phát triển bền vững chế độ chính trị”. Nhất quán tư tưởng này trong toàn hệ thống chính trị, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc vai trò quan trọng công tác xây dựng chi bộ Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 9 đảng bộ huyện và 5 đảng bộ trực thuộc; có 3.145 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 2.235 chi bộ xã, phường, thị trấn; 152 chi bộ doanh nghiệp nhà nước; 10 chi bộ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các loại hình tổ chức cơ sở đảng  trên địa bàn tỉnh được sắp xếp cơ bản đã đồng bộ, thống nhất với các tổ chức hành chính và các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp với Điều lệ Đảng, thuận lợi cho việc sinh hoạt, lãnh đạo của tổ chức đảng. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện có nền nếp công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng.

Từ năm 2010 - 2016, toàn tỉnh kết nạp được 17.433 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp 2.490 đảng viên, nâng số đảng viên của tỉnh lên trên 64 nghìn người. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm cả về số lượng và chất lượng nhất là nữ, người dân tộc, người lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn, trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Qua kết quả phân tích chất lượng xếp loại đảng viên, từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 64-75%.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo vận dụng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo mọi nguồn lực phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, những năm qua, Đảng bộ, các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm công tác xây dựng chi bộ cơ sở đảng trong doanh nghiệp, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng Ban tổ chức Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ đảng trong các doanh nghiệp thuộc khối nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ Khối tổ chức đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên kèm theo bộ tiêu chí chấm điểm cho từng loại hình doanh nghiệp với các tiêu chuẩn được cụ thể bằng tiêu chí và thang điểm để đánh giá chi bộ đảng trong sạch vững mạnh. Hệ thống thang bảng điểm, tiêu chí chấm điểm xếp loại chi bộ đảng, đảng viên được đảng ủy Khối xây dựng đảm bảo chặt chẽ, khoa học, phản ánh đúng, sát thực tiễn của doanh nghiệp. Trong đó, có các tiêu chí trọng điểm gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; kết quả sản xuất kinh doanh; lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ; công tác đóng BHXH, thuế, tham gia các hoạt động an sinh xã hội ... 

5 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã kiện toàn 23 tổ chức Đảng, nâng cấp 5 chi bộ trực thuộc; thành lập mới 16 tổ chức cơ sở đảng. Hết năm 2016, Đảng bộ khối Doanh nghiệp có 83 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 34 đảng bộ cơ sở, 49 chi bộ cơ sở, có 201 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số 3.286 đảng viên.

Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới đã được các cấp ủy trong Khối chú trọng tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Từ năm 2011-2016 đã kết nạp  được 1.359 đảng viên, bình quân hằng năm, kết nạp từ 200-230 đảng viên mới, trong đó tỷ lệ đảng viên mới là nữ, trẻ, có trình độ đại học, sau đại học đều tăng. Đảng viên mới kết nạp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, có ý thức phấn đấu vươn lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.


Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 Phùng Tuấn Hùng
trao đổi với đảng viên trong chi bộ

Với những nỗ lực trong thực hiện công tác xây dựng chi bộ cơ sở đảng, hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đạt trên 72%, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ 15-20%, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Chi bộ đảng có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nơi thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Trong nhiều năm trở lại đây, Vĩnh Phúc luôn là tỉnh đứng tốp đầu các tỉnh phía Bắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2016, thu ngân sách đạt trên 30 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt trên 25 nghìn tỷ đồng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Kết quả đó là sự đoàn kết, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có những đóng góp rất quan trọng của các Chi bộ đảng cơ sở ở các địa phương.

Chỉ hơn 10 phút đi xe máy, từ trung tâm thị trấn huyện Vĩnh Tường chúng tôi về chi bộ thôn Hòa Lạc, xã Tân Cương, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hòa Lạc Nguyễn Văn Hùng, vui vẻ tâm sự: Hiện thôn Hòa Lạc có 752 nhân khẩu, 206 hộ, 50 đảng viên. Với chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cùng với việc phát huy vai trò đảng viên gương mẫu làm trước, cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn đoàn kết, thống nhất cao, đồng tình ủng hộ các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nhiều công việc khó, vướng mắc được tháo gỡ nhanh chóng.

Dẫn chúng tôi đi thăm công trình đường giao thông liên xã vốn trước đây chật hẹp giờ đã mở rộng được mặt bằng đang thi công trên địa bàn thôn, ông Hùng dẫn chứng, sau khi có quyết định của huyện về làm tuyến đường liên xã Thượng Trưng - Cao Đại - Tân Cương đoạn qua thôn Hòa Lạc dài gần 500m, chạy qua khu nghĩa địa cát táng của thôn với gần 200 ngôi mộ cần phải di chuyển để giải phóng mặt bằng. Xác định đây là việc làm khó, vì động chạm đến đời sống tâm linh của người dân; số lượng mộ di chuyển nhiều, chi bộ thôn tổ chức họp đảng viên, bàn bạc, khẳng định tầm quan trọng của con đường, rà soát các hộ đảng viên có mộ, vận động di chuyển trước làm gương. Đảng viên đồng thuận thực hiện trước. Cụ thể, gia đình đồng chí Nguyễn Văn Chinh đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tuyên giáo đảng ủy xã đã di chuyển 12 ngôi mộ, vận động chi họ di chuyển trên 30 ngôi; gia đình đảng viên Nguyễn Văn Thịnh di chuyển 22 ngôi mộ. Với cách làm ấy, mặc dù chưa được hỗ trợ nhưng người dân trong thôn đã chấp hành di chuyển 187 ngôi mộ; một số hộ nhà dân có cây cối, vật liệu tự giác tháo dỡ nhanh gọn tạo điều kiện nhanh nhất để có mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Hùng cho biết thêm: Gia đình đảng viên Nguyễn Văn Thạch, thôn Hòa Lạc, không những hiến đất thổ cư mà còn mua thêm đất của 5 hộ dân lân cận để hiến tặng hàng ngàn m2 đất và ủng hộ gần 50 tỷ đồng cho thôn xây dựng các công trình di tích lịch sử văn hóa như Đền thờ Bác Hồ, đình, chùa, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, xây dựng đường giao thông liên thôn, mua sắm thiết bị và đồ dùng học tập ở các trường học trên địa bàn xã, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vì người nghèo. Ngoài ra, còn hỗ trợ cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Tân Cương Nguyễn Văn Phong cho biết: Đảng bộ xã Tân Cương có 237 đảng viên, sinh hoạt ở 6 chi bộ. Nhiều năm liên tục Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc và được Huyện ủy Vĩnh Tường, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khen thưởng. Để xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh xuất sắc, hằng năm, Đảng bộ xã đã phát huy tốt vai trò của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn và phụ trách trên các lĩnh vực được phân công; thực hiện tốt chế độ hội họp định kỳ, đột xuất theo đúng quy chế; hằng quý dự họp với các chi bộ để giám sát thường xuyên việc triển khai nghị quyết lãnh đạo các chi bộ, việc thực hiện Điều lệ Đảng đối với đảng viên và nghe phản ảnh tâm tư nguyện vọng của đảng viên. Để kịp thời lãnh chỉ đạo chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, bàn bạc và thống nhất tham mưu với Ban Chấp hành ban hành các nghị quyết. Năm 2016, Đảng ủy ban hành được 12 nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, 9 nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng được 3 chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Đảng bộ luôn xác định rõ phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, lấy hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị làm thước đo của công tác xây dựng Đảng.

Không giấu giếm niềm vui, ông Nguyễn Văn Phong hồ hởi: Nhiệm vụ mới nhất mà Đảng bộ xã Tân Cương vừa nỗ lực hoàn thành trước kế hoạch 2 tháng là  thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Đảng bộ xã thực hiện Đề án đảm bảo đồng bộ các quy trình, dân chủ từ đảng bộ đến các chi bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến các thôn. Theo đúng tinh thần quán triệt của đảng b,ộ nhiều đảng viên đã tự nguyện viết đơn xin thôi các chức danh, như chức danh Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ. Cấp xã trước đây có trên 30 chức danh, đến nay, qua sắp xếp giảm xuống còn 8 chức danh; cấp thôn có 14 chức danh sắp xếp lại còn 5 chức danh chính. Hiện Đảng bộ xã Tân Cương giảm từ 8 chi bộ xuống còn 6 chi bộ, giải thể chi bộ cơ quan xã và chi bộ quân sự.

 


Với phương châm đảng viên thực hiện trước làm gương,
t
uyến đường liên xã Thượng Trưng - Cao Đại - Tân Cương
đoạn qua thôn Hòa Lạc, xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường
vướng gần 200 ngôi mộ đã được người dân đồng thuận di chuyển để GPMB

Với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, kinh tế-xã hội của xã từng bước phát triển: Giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt gần 80 tỷ đồng; nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12% năm. Tổng thu nhập năm 2016 đạt trên 100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt trên 29 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 của xã còn 2,23%, giảm 4,64% so với năm 2010.

Đồng bộ các giải pháp xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh

Khá bận bịu với công việc sản xuất song anh Phùng Tuấn Hùng, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1, đóng tại Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên vẫn dành cho chúng tôi buổi trò chuyện cởi mở. Anh Hùng tâm sự: Chi bộ công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 được thành lập ngày 18/3/2012 và  là chi bộ đầu tiên trong số các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc. Hiện chi bộ có 31 đảng viên. Những năm qua, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ của công ty được nâng lên, tỷ lệ sinh hoạt chi bộ bình quân hàng tháng đạt 95%, mặc dù có nhiều đảng viên làm ca 1, ca 2 nhưng vẫn đảm bảo sinh hoạt đầy đủ do chi bộ bố trí giờ sinh hoạt đảng vào 13h-15h chiều mùng 10 hằng tháng, giờ này là giao điểm của ca 1 và ca 2.

Tại các cuộc sinh hoạt định kỳ hằng tháng, chi bộ mời chủ doanh nghiệp tham dự; thông tin tới đảng viên trong chi bộ các nội dung chính thu thập được từ các báo Đảng như: báo Vĩnh Phúc, báo Nhân dân. Đồng thời, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp trong đó chú ý tư tưởng, dư luận bức xúc về tiền lương, các chế độ chính sách của doanh nghiệp. Bí thư chi bộ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng như doanh thu, nhân sự, làm thêm giờ, khen thưởng, kỷ luật, chất lượng giao hàng, tình trạng giao hàng; báo cáo tình hình phát triển đảng, kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh chống tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ, đảng viên. Đối với các kiến nghị của đảng viên, lãnh đạo công ty về các loại chế độ, về công đoàn được giải đáp ngay tại cuộc họp chi bộ.

Xác định việc nâng cao chất lượng chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và từng đảng viên, là một khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, ngày 19/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 04 về “Nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020”. Mục tiêu là tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là bí thư cấp uỷ, cán bộ chủ chốt ở cơ sở thực sự tiền phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi có ít đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực kinh tế nhà nước. Phấn đấu hằng năm, số chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%; mỗi năm kết nạp từ 2.400 đảng viên trở lên, chú trọng phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có hơn 70.000 đảng viên, hằng năm có hơn 80% trở lên, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh; phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ban chi ủy, bí thư chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chuyển đổi một số mô hình chi bộ không phù hợp, hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng những chi bộ, đảng viên tiêu biểu. 

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: