Huyện Lập Thạch gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường

15/08/2016

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cùng với ưu tiên các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp, ngành ở Lập Thạch đặc biệt quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Dù đã được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2014, song với quyết tâm duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tiêu chí môi trường, đầu năm 2015, xã Bắc Bình cho thành lập 2 Hợp tác xã môi trường với 24 thành viên. Đồng thời, đầu tư gần 200 triệu đồng xây dựng hệ thống rãnh tiêu thoát nước tại khu trung tâm xã và một số khu dân cư tập trung có số hộ chăn nuôi lớn; tích cực vận động các hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas, ký cam kết không được để gây ô nhiễm 2 bãi rác thải; 4 nghĩa trang được xây dựng theo đúng quy định, có nơi tiêu hủy hợp vệ sinh...Từ những việc làm thiết thực, cụ thể đã giúp người dân địa phương nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn xã có 97% sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có trên 48% hộ sử dụng nước sạch; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. 

 

Ở Lập Thạch, mỗi địa phương, đơn vị đều có những cách làm riêng nhằm nâng cao
chất lượng công tác bảo vệ môi trường 

Còn với xã Ngọc Mỹ, bằng những cách làm hay như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường; thành lập các tổ hợp tác xã thu gom rác; ban hành Nghị quyết chuyên đề riêng về công tác bảo vệ môi trường… đến nay, địa phương cơ bản hoàn thành tiêu chí này. Hiện toàn xã có 3 bãi rác tập trung; tổ thu gom rác thải duy trì hoạt động thường xuyên với tần suất 5 ngày/lần; rác thải được thu gom và xử lý theo phương pháp chủ yếu là chôn lấp và đốt; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 95%; đường làng, ngõ, xóm luôn được vệ sinh sạch đẹp. Nhiều hộ gia đình đã tự giác xây dựng công trình hợp vệ sinh, hầm bioga để xử lý chất thải trong chăn nuôi... Đây chính là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nỗ lực vượt khó, hoàn thành nốt các tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Cũng giống như Bắc Bình, Ngọc Mỹ, các địa phương khác trong huyện cũng dần ý thức được trách nhiệm, tầm quan trọng của môi trường với cuộc sống, từ đó, xây dựng những mô hình, cách làm hay phù hợp với thực tiễn địa phương,  đơn vị. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện đã thành lập Hợp tác xã, Tổ vệ sinh môi trường làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn; 17/18 xã đã xây dựng bãi thu gom, xử lý rác thải. Toàn huyện có 83% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 46%; 40/61 nghĩa trang đã hoàn thiện đủ 5 hạng mục về xây dựng nghĩa trang nhân dân theo đúng quy định. Hết năm 2015, Lập Thạch có 11/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đang tích cực truyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, không để phát sinh các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, nỗ lực khác phục khó khăn từng bước hoàn thành các hạng mục trong tiêu chí 17 về môi trường. 

Thời gian tới, huyện Lập Thạch sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện giải quyết cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác quản lý của các cơ quan chuyên môn, chính quyền và nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, qua đó, góp phần làm môi trường ngày càng xanh, sạch, bền vững, trở thành huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. 

Anh Tuệ

Các tin đã đưa ngày: