Thêm cú hích thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

14/06/2021

Sau 5 năm triển khai thực hiện, gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi đã giúp hàng trăm hộ gia đình thu nhập thấp, nhất là công nhân làm việc trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị định 100 đã giúp hàng trăm
hộ gia đình của Vĩnh Phúc có nhà ở ổn định

Ngay sau khi được Trung ương cấp vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn về điều kiện vay vốn, mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất vay… theo Nghị định 100 tới các đối tượng, đặc biệt là công nhân có thu nhập thấp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức kiểm tra, giám sát tại cơ sở, bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng và người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 182 khách hàng được vay từ nguồn vốn này với tổng dư nợ trên 67 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, Nghị định 100 đã nảy sinh nhiều vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan, phù hợp tình hình thực tiễn. Đơn cử, Nghị định quy định trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng phải được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận; đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo, xin ý kiến HĐND cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, khi đối chiếu theo Luật Đầu tư 2020 thì quy định này không phù hợp. Hay quy định trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha, chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% sẽ dẫn đến việc chủ đầu tư lựa chọn phương thức nộp bằng tiền, vì có lợi hơn rất nhiều so với xây dựng nhà ở xã hội tại dự án, hoặc hoán đổi quỹ nhà ở xã hội khác có giá trị tương đương. Bên cạnh đó, còn nhiều bất cập liên quan đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; chính sách tiết kiệm nhà ở xã hội; lãi suất cho vay ưu đãi; về chuyển nhượng nhà ở xã hội sau khi mua… khiến Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 chưa đạt như kỳ vọng.

Để tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, đầu tháng 4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49 thay thế cho Nghị định 100 về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong Nghị định 49 là thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên thay vì quy định thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên trong Nghị quyết 100.

Cùng với đó, Nghị định 49 đã sửa đổi, bổ sung quy định về mức vốn, lãi suất, thời hạn vay để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Cụ thể, đối với mức vốn vay, quy định trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà. Trong trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ; lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Nghị quyết mới đang được kỳ vọng sẽ tạo cú hích góp phần thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội, giải quyết căn bản nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách trong lĩnh vực nhà ở.

Xuân Hòa

 

Các tin đã đưa ngày: