Giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội

15/06/2021

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành tích cực triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội và nhân dân quan tâm.

Để nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 55 về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quy định số 05 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết. Chỉ đạo các đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn. Đồng thời, trực tiếp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất; kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo thẩm quyền.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chỉ đạo các cấp, ngành giải quyết thấu đáo kiến nghị
của công dân trong những buổi tiếp công dân định kỳ

Đến nay, 100% các huyện, thành phố đã tổ chức đối thoại định kỳ, trong đó, thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường có 100% xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, từ năm 2019 đến nay, định kỳ vào ngày các ngày 10 và 25 hằng tháng, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở.

Tại cấp huyện, xã, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền song hành trong việc tiếp công dân trực tiếp định kỳ 1 lần/tháng. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại đột xuất giữa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân hoặc trực tiếp dự các hội nghị họp thôn để lắng nghe ý kiến đảng viên và nhân dân về những vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm của địa phương như: Công tác dồn thửa đổi ruộng, vấn đề xử lý rác thải, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng... nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Vĩnh Yên đã tiếp hơn 1.700 lượt công dân (gần 3.300 người) với hơn 1.300 ý kiến; 100% ý kiến được các cấp xem xét hướng dẫn và trả lời; huyện Sông Lô tiếp nhận 1.375 lượt đơn thư khiếu nại, đã giải quyết xong 1.346 đơn, đạt 94,92%...

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên; ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao, giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tăng cường, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nắm bắt những vướng mắc, bức xúc để kịp thời giải quyết.

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Thanh tra của tỉnh tham mưu tiếp hơn 29.000 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý hơn 16.600 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó, xử lý hơn 3.900 đơn thuộc thẩm quyền các cơ quan hành chính Nhà nước; phân loại hơn 8.400 đơn trùng lặp, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội; đã xem xét có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết gần 3.600 vụ việc (đạt hơn 90% tổng số đơn thư).

Tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã có những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm như: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự và chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là môi trường ở nông thôn;  bảo đảm an ninh trật tự, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nhiều vấn đề khác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền trong tỉnh, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị.

Hoàng Nga

 

Các tin đã đưa ngày: