Chính sách an sinh xã hội ở Vĩnh Phúc: Đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển

08/06/2021

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nêu rõ, một trong những định hướng phát triển của Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 là “thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vĩnh Phúc đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặt con người vào trung tâm của sự phát triển và tạo điều kiện thuận lợi để người dân có cơ hội hưởng thụ những thành quả từ sự phát triển kinh tế.

Đặt con người vào trung tâm của sự phát triển

Thực ra, không phải đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, việc bảo đảm an sinh xã hội mới được quan tâm và là mục tiêu phấn đấu, mà trên thực tế, chính sách an sinh xã hội đã được tỉnh chú trọng ngay từ khi tái lập tỉnh. Bởi những quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội đã được thể hiện rõ trong các Văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, rộng khắp trên cả 3 mặt: giúp các đối tượng thụ hưởng tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng; hỗ trợ sản xuất thông qua các chính sách vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo đảm việc làm; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các địa phương, nâng mức sống người dân. Bên cạnh đó là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, đưa công tác an sinh xã hội lan tỏa, diện bao phủ ngày càng mở rộng và phát huy tác động tích cực trong cuộc sống của mỗi người dân, người lao động.

Xác định mấu chốt của công tác bảo đảm an sinh xã hội là phải bảo đảm người lao động có việc làm, có thu nhập, tự chủ cuộc sống, ngay những năm đầu tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, có việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong đó, nổi bật là Chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005; Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 33 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an sinh xã hội.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan
thăm, động viên gia đình bà Trần Thị Hành, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

yện, thành phố rà soát lại thực trạng nguồn lao động, số hộ nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo và nhu cầu phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo của từng hộ. Trên cơ sở đó, từng địa phương xây dựng các chương trình, chính sách, đề án, kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền về các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm, nhất là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo để họ dễ tiếp cận được các nguồn vốn, chương trình ưu đãi. Tăng cường hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm; thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau THCS và THPT để học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội.

Thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án hỗ trợ hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định 743 của UBND tỉnh, từ năm 2015 đến nay, Vĩnh Phúc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1.300 nhà ở cho hộ nghèo với số tiền trên 45 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa gần 450 nhà cho hội viên, đoàn viên, người khuyết tật; hỗ trợ cho 200.000 lượt người về giống, vốn, khám chữa bệnh, tiền học cho học sinh, sinh viên với số tiền gần 260 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ hằng tháng cho trên 4.970 hộ nghèo, gần 8.460 hộ cận nghèo, gần 11.000 người có công với cách mạng; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và bảo đảm 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Hỗ trợ trên 500 triệu đồng cho hơn 400 người nghèo, người cận nghèo, người thuộc gia đình mới thoát nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Vận động, quyên góp được trên 400 tỷ đồng từ cộng đồng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo.

Thực hiện Chỉ thị số 33 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an sinh xã hội, Vĩnh Phúc đã nâng mức quà tặng nhân dịp Tết nguyên đán, kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ cho 36.355 người có công với cách mạng; hỗ trợ Tết cho trên 6.2010 hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, với tổng số tiền trên 38,9 tỷ đồng/năm; hỗ trợ hằng tháng cho 1.397 hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo. Tất cả các gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng địa bàn. 

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau và sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, năm 2020, ngân sách tỉnh đã chi 115 tỷ đồng hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; vận động Viettel Vĩnh Phúc hỗ trợ 317 điện thoại smartphone cho các hộ nghèo, giúp Vĩnh Phúc xóa trắng hộ nghèo về thiếu hụt thông tin.

Đặc biệt, ngay trong tháng 5/2021, khi dịch Covid-19 lần thứ 2 bùng phát trên địa bàn tỉnh, để hỗ trợ kịp thời cho người dân, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022; Nghị quyết quy quy định một số chế độ chính sách hỗ trợ đặc thù phục vụ phòng, chống Covid-19 và quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp gộp mẫu áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai các giải pháp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm cung cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp. Cũng trong giai đoạn gian khó này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên đi thăm, động viên các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ chính sách, những nông dân, công nhân lao động- những đối tượng yếu thế, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Để người dân có thu nhập, chất lượng cuộc sống cao và hạnh phúc

Sau gần 24 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã tạo ra được những bứt phá mới, đưa kinh tế tăng trưởng liên tục, ổn định và bao trùm, bảo đảm cho người dân có điều kiện cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

Theo thống kê của UBND tỉnh, năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 104,68 triệu đồng/người/năm và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,98%, hộ cận nghèo còn 1,88%, thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 2,75%. Kinh tế phát triển, tỉnh có điều kiện tốt hơn và là điểm sáng của cả nước trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Bởi hiện nay, Vĩnh Phúc đã chi trả trợ cấp cho người trên 80 tuổi ở mức 476.000 đồng/tháng, cao gấp 2 lần mức quy định của Nhà nước; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,8%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước và tăng gần 28% so với năm 2013. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, với những nhà cao tầng mục lên san sát ở các vùng quê, giao thông thuận lợi, nhiều khu vui chơi, giải trí, sân luyện tập thể dục thể thao được đầu tư xây dựng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nêu rõ, một trong những định hướng phát triển của Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 là “thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống”. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 130 đến 135 triệu đồng; tạo từ 16 - 17 nghìn việc làm mới mỗi năm. Thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp đạt hơn hai lần mức lương tối thiểu vùng; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, cấp chứng chỉ đạt 40%; đạt 15 bác sĩ/vạn dân, 40 giường bệnh/vạn dân. Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt hơn 95%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã đạt 45% lực lượng lao động; diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 đạt 31,3 m² sàn/người.

Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi để người dân có cơ hội hưởng thụ
những thành quả từ sự phát triển kinh tế

Để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu này, cuối năm 2020, HĐND tỉnh đã hành Nghị quyết số 15 về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 16 quy định về một số chính sách hỗ trợ công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 17 về hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04 về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể thao ngoài trời cho Trung tâm văn hóa thể thao các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 11 về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025...Cùng với đó, mở rộng tiêu chí tiếp nhận người khuyết tật, người tâm thần nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần; mở rộng đối tượng và triển khai thí điểm thực hiện mô hình nuôi dưỡng tự nguyện và can thiệp trẻ tự kỷ tại Trung tâm Công tác xã hội.

Triển khai Đề án và Nghị quyết về  nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Vĩnh Phúc sẽ tập trung đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến cơ bản về diện mạo, chất lượng đô thị, nông thôn của tỉnh trong 5 năm tới, với trọng tâm là xây dựng đô thị Vĩnh Phúc xanh - sạch - đẹp - văn minh, hướng đến phát triển bền vững, hiện đại, có bản sắc và đồng bộ. Xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, xã hội; xử lý tốt ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò tự quản của nhân dân; khôi phục, nâng cấp các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng địa phương. Nâng cao một cách rõ nét chất lượng cuộc sống của người dân, chuyển thành quả phát triển kinh tế vào đời sống người dân và xã hội. Rà soát, có các giải pháp cụ thể để giảm nghèo bền vững, xây dựng xã hội bình đẳng, bảo đảm Vĩnh Phúc là một trong các tỉnh đi đầu cả nước trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: