Quyết tâm thực hiện thành công khâu đột phá về công tác cán bộ

02/04/2021

Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ, thời gian qua, trên cơ sở cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy, các ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác cán bộ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

Những chuyển biến tích cực

Xác định cán bộ là “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt”, căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy định về công tác cán bộ, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo các bước bảo đảm dân chủ, công khai. Hằng năm, các cấp ủy đảng cơ sở đã tổ chức thực hiện việc đánh giá cán bộ, đánh giá chất lượng đảng viên, lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, ý kiến đóng góp của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với cán bộ để lựa chọn đưa vào diện cán bộ quy hoạch theo phương châm quy hoạch “động” và “mở”; đồng thời, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những người có uy tín thấp, năng lực hạn chế cũng như người quy hoạch vượt cấp nhưng chưa thực sự tiêu biểu. Với cách làm này, trong khoảng 10 năm gần đây, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã lựa chọn, giới thiệu được hàng nghìn cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, mức độ tín nhiệm để đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp để có kế hoạch tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác cán bộ của tỉnh phải kể đến Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sau 5 năm thực hiện, Đề án 01 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, khắc phục sự chồng chéo, giảm nhiều đầu mối, tinh giản nhiều biên chế. Cụ thể, đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc tỉnh, 227 đầu mối cấp phòng, giảm 150 lãnh đạo; tinh giản 2.822 biên chế và 11.415 người hoạt động không chuyên trách; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đáp ứng nhiệm vụ mới; xóa bỏ cơ chế đặc thù của 16/19 tổ chức hội… Qua đó, trung bình mỗi năm tiết kiệm chi từ ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành 4 quy định về công tác cán bộ góp phần bảo đảm các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện khoa học và chặt chẽ; chủ động sàng lọc, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; kiên quyết, nghiêm minh trong thi hành kỷ luật, điều chuyển, thay thế đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý hạn chế về năng lực, tín nhiệm thấp, có nhiều dư luận không tốt, biểu hiện trì trệ. Thực hiện tốt chủ trương bố trí chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương và thí điểm thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở cấp xã tại một số địa phương; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực vào vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương, không giữ chức vụ chủ chốt quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện luân chuyển, điều động hàng trăm cán bộ về công tác tại các địa phương, đơn vị. Đối với những cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực đã được ghi nhận qua thực tế, được đồng nghiệp và nhân dân đánh giá cao về uy tín, tác phong, đạo đức, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của tỉnh thường xuyên theo dõi, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch và kịp thời đề xuất điều động, bổ nhiệm vào các vị trí quản lý phù hợp để phát huy tốt nhất khả năng của từng người, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 5/9 đơn vị có Bí thư cấp ủy cấp huyện và 4/9 đơn vị có Chủ tịch UBND huyện không là người địa phương; có trên 50 cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tăng 20 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 chiếm 25,9%; cấp ủy huyện chiếm 37,1%, tỷ lệ này cao hơn các nhiệm kỳ trước đây.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, đa phần các đồng chí được luân chuyển đã nhanh chóng tiếp cận với điều kiện, môi trường làm việc mới, thường xuyên xuống gặp dân để nắm bắt những vấn đề bất cập, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy được khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo địa phương kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, giải quyết đất dịch vụ. Từ những kết quả đạt được, chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở đang tạo sức lan tỏa rộng khắp với các ngành, địa phương trong tỉnh. Điển hình như ở huyện Vĩnh Tường, chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ chủ chốt không là người địa phương tại 18/28 xã, thị trấn. Sau khi có cán bộ được điều động, luân chuyển về trực tiếp giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, một số xã còn khó khăn trong huyện đã nỗ lực phấn đấu vươn lên về đích nông thôn mới với chất lượng cao. Đặc biệt, những biểu hiện trì trệ, chủ quan, nể nang, thiếu quyết tâm, thiếu quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ cơ sở vốn tồn tại nhiều năm đã dần được khắc phục, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương cùng quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Còn tại thành phố Vĩnh Yên, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện điều động, luân chuyển 36 cán bộ diện quản lý, trong đó, thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt xã, phường không là người địa phương ở 7/9 đơn vị. Bên cạnh đó, Thành ủy đã tập trung rà soát, điều động sang vị trí khác 4 đồng chí, cho thôi giữ chức vụ 4 đồng chí do năng lực hạn chế, trì trệ trong giải quyết công việc, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà không cần chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi bổ nhiệm.

Tạo luồng sinh khí mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVII đã xác định "Công tác cán bộ là 1 trong 3 khâu đột phá quan trọng Vĩnh Phúc tập trung thực hiện trong 5 năm tới", vì vậy, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng cơ chế, chế tài trong nhận xét, đánh giá cán bộ bằng việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Mới đây nhất, đầu tháng 2/2021, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 15, trong đó, thể hiện các quan điểm của Tỉnh ủy về cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng chương trình hành động, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên nhằm tạo bước đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ bằng "sản phẩm”, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm.

Hầu hết cán bộ được điều động, luân chuyển về địa phương, đơn vị mới đều phát huy tốt khả năng,
trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

Xác định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", một trong những nhiệm vụ đã và đang được Vĩnh Phúc tập trung thực hiện là chuẩn hóa công tác cán bộ, từng bước đưa công tác này vào nền nếp, từ đó phát huy tối đa hiệu quả công việc. Với mong muốn tuyển chọn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của địa phương, tỉnh đã đặt ra một số chỉ tiêu, tiêu chuẩn quy định về công tác cán bộ khá cao so với thực tế, thậm chí còn cao hơn cả Trung ương. Đơn cử như mục tiêu tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 chiếm 14,8%, nữ chiếm 25,9%, trong khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu tỷ lệ trẻ chiếm trên 10%, cán bộ nữ từ 10 - 12%. Đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ngoài những tiêu chuẩn thông thường như các địa phương khác trong cả nước, Vĩnh Phúc yêu cầu người được bổ nhiệm phải từng được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên, trong khi đó, với vị trí tương đương này ở Trung ương hoặc nhiều địa phương khác chỉ là ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

Về mặt tích cực, những đổi mới này sẽ tạo ra đội ngũ cán bộ ưu tú, có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều mặt công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển, hun đúc ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình thực tiễn triển khai quy định chuẩn hóa cán bộ cũng đã phát sinh một số bất cập, tạo rào cản đáng kể cho công tác sắp xếp, bố trí nhân sự của địa phương. Đối với đội ngũ cán bộ trẻ chưa có nhiều thời gian công tác thì quy định về việc bắt buộc phải kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở với số thâm niên nhất định, từng được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên lại càng khó hơn… Trên thực tế, thời gian gần đây, có một số trường hợp được bổ nhiệm mặc dù đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa đủ thời gian công tác theo quy định, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sẵn sàng nhận trách nhiệm, sửa sai, thậm chí rút lại các quyết định đã ban hành để bảo đảm tính tôn nghiêm của pháp luật, tạo niềm tin của đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẳng định rõ quan điểm: Trong công tác cán bộ, không có vùng cấm, nếu thấy sai, thấy chưa phù hợp, chưa được đồng thuận cao trong nhân dân thì phải điều chỉnh ngay. Từ đó, tập trung xem xét, điều chỉnh lại một số quy định quá khắt khe, không cần thiết nhằm phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Cùng với đó, tiếp tục tạo luồng sinh khí mới thông qua việc đổi mới trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, thay thế và bổ nhiệm để đội ngũ cán bộ kế cận phát huy hết năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả công việc được giao. Trước mắt, sẽ điều chỉnh lại quy định về chuẩn hóa cán bộ, bảo đảm quy định mới vừa đáp ứng được yêu cầu không bỏ sót cán bộ nhưng cũng không tạo ra kẽ hở để lọt qua những cán bộ còn hạn chế về uy tín, năng lực, đạo đức và trình độ tham gia giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện những hạn chế và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa, để công tác cán bộ thực sự là một trong những khâu đột phá quan trọng góp phần đưa Vĩnh Phúc tiếp tục vươn lên phát triển cùng đất nước.

Xuân Hòa

 

Các tin đã đưa ngày: