10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X: Khởi tố 49 vụ phạm tội tham nhũng

08/08/2017

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và 5 năm thực hiện Kết luận 21, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét.   

Các cấp uỷ đảng, chính quyền thường xuyên chỉ đạo thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, đồng thời, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả, từ năm 2006-2016, toàn tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác 673 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. 10 năm qua, đã xử lý 21 cá nhân vi phạm là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 
Từ năm 2006 đến 2016, toàn ngành Thanh tra tiến hành
trên
1.000 cuộc thanh tra hành chính
 

Công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí và tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn ngành Thanh tra tiến hành trên 1.000 cuộc thanh tra hành chính tại gần 6.000 đơn vị; ban hành trên 1.000 kết luận; phát hiện sai phạm hơn 882 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 147 tỷ đồng và hơn 307 ha đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 68 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 46,1%) và trên 300 ha đất. Các cấp, các ngành đã xem xét giải quyết trên 2.400 vụ việc khiếu nại, 945 vụ việc tố cáo; phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi trên 7 tỷ đồng và trên 44 nghìn m2 đất có vi phạm, trả lại quyền lợi cho công dân hơn 1 tỷ đồng, gần 18 nghìn m2 đất. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 9 tập thể, 106 cá nhân vi phạm; kỷ luật đảng 9 tổ chức cơ sở đảng và 114 đảng viên vi phạm; chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm hình sự cho cơ quan điều tra xử lý 15 vụ với 28 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm hình sự về hành vi tham nhũng, trong đó có 13 cá nhân vi phạm là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

10 năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2.043 đảng viên và 822 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 22 tổ chức đảng và 546 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai thực hiện 17 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng. Thông qua kiểm tra, giám sát đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên; đánh giá đúng tình hình, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và xử lý kịp thời các trường hợp có vi phạm.   

Trong 10 năm, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc xử lý các vụ án tham nhũng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 49 vụ, với 107 bị can phạm tội về tham nhũng, thiệt hại tài sản trị giá trên 93 tỷ đồng, trong đó tham ô 17 vụ, với 28 bị can; nhận hối lộ 3 vụ, với 9 bị can; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 8 vụ, với 16 bị can; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 17 vụ, với 49 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 46 vụ án hình sự sơ thẩm với 107 bị cáo về tham nhũng; đã xét xử 44 vụ, với 100 bị cáo; đã thụ lý, giải quyết 9 vụ án hình sự phúc thẩm với 15 bị cáo; thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình điều tra trên 55 tỷ đồng; thu hồi tài sản qua cơ quan thi hành án 2,6 tỷ đồng. 

Hiếu Ánh

Các tin đã đưa ngày: