Đảng bộ thị xã Phúc Yên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

15/08/2017

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung Nghị quyết và thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương.  

Đảng bộ Phường Trưng Trắc hiện có 480 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 37 của Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện học tập Nghị quyết; yêu cầu các chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên đồng thời ký cam kết thực hiện và viết bài thu hoạch sau khi học tập Nghị quyết.

Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố 10, phường Trưng Trắc họp bàn triển khai nhiệm vụ hằng tháng

Ông Phạm Quang Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường cho biết: Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết phải đẩy mạnh việc quán triệt tại các chi bộ. Đến nay, 100% các chi bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt Nghị quyết, thực hiện ký cam kết và viết bài thu hoạch đầy đủ. Trong đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thu hút, phát huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Để thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Kế hoạch, năm 2018, Đảng ủy phường sẽ xây dựng chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Cũng theo ông Sơn, các chi bộ thường xuyên duy trì sinh hoạt đều đặn hàng tháng, nghiêm túc trong đánh giá nhiệm vụ công tác tháng trước và đề ra nhiệm vụ tháng sau. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng được các chi bộ đặc biệt quan tâm. Trong đó, chú trọng sinh hoạt chuyên đề với việc đưa ra những chuyên đề sát với thực tế, cuộc sống nhân dân, để đảng viên góp ý, xây dựng ý kiến như: Công tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chủ quyền biển đảo, tình hình an ninh chính trị và những vấn đề được đảng viên quan tâm. Với cách làm đó, năm 2016, 100% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Nhiều năm nay, Đảng bộ phường Trưng Trắc đạt trong sạch vững mạnh.

Những năm qua, việc chỉ đạo xây dựng công tác Đảng và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ phường Hùng Vương thường xuyên liên quan đến giải phóng mặt bằng với các dự án: Mở đường Nguyễn Trãi, Quốc lộ 2, Trạm y tế, Công an phường, đường vào Bệnh viện Lao và phổi Trung ương. Do vậy, hầ tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các hội nghị UBND phường, tổ dân phố, lãnh đạo địa phương, khu dân cư thường xuyên lồng ghép để tuyên truyền đến từng đảng viên, nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. “Với việc phân tích đến nơi đến chốn, cách đặt vấn đề có đầu có cuối, Đảng bộ phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong nhiều năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương” – Ông Đào Đình Long, Bí thư Đảng ủy phường cho biết.

Cũng với cách làm sát sao, trách nhiệm và nghiêm túc như vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được Đảng bộ phường triển khai tới 24 chi bộ trực thuộc; yêu cầu tất cả các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên; nghiên cứu thêm tài liệu và căn cứ vào nhiệm vụ của bản thân tiến hành cam kết thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đảng ủy phường đánh giá nghiêm túc, sát sao các đảng viên trong thực hiện cam kết. Đặc biệt là cam kết quyết tâm đấu tranh chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có kế hoạch, biện pháp cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên đã xây dựng kế hoạch số 37, 39 tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết ở cấp thị xã; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai học tập, quán triệt tại đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, những nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết; các cấp ủy Đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Ban Tổ chức Thị ủy Phúc Yên: “Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành hướng dẫn về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho từng cá nhân, tập thể; nhằm tạo sự đồng bộ trong thực hiện và đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan; giúp cho việc xây dựng các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được sát thực, mang tính khả thi cao.”

Đến nay, 39/39 chi, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết; 100% tổ chức Đảng cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện gắn với thực tế nhiệm vụ công tác tại địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong nhân dân; phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Một số cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.

Với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, những hạn chế, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết dần được khắc phục; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên được chú trọng; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý từ thị xã đến cơ sở đi vào nền nếp; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu. Thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được xác định rõ. Ban Thường vụ Thị ủy Phúc Yên đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới đó là: Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; tăng cường công tác an ninh – quốc phòng, thanh tra, tư pháp; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là những kết quả quan trọng, làm tiền đề để Đảng bộ và nhân dân thị xã vượt qua khó khăn, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: