Nỗ lực trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch của vùng Thủ đô

14/08/2017

Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2011-2020 đi được nửa chặng đường. Sau 5 năm nỗ lực triển khai, hiện có 3 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết, 1 chỉ tiêu đạt, 17 chỉ tiêu chưa đạt. Để hoàn thành các chỉ tiêu cho cả giai đoạn và trở thành một trong những trung tâm dịch vụ, du lịch của vùng, Vĩnh Phúc đang thực hiện quyết liệt những giải pháp căn cơ cùng sự đầu tư đột phá.

Từ hướng đi đúng

Năm 2011, tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh còn thấp, mới ở mức 24,96%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước và một số địa phương trong vùng. Chất lượng dịch vụ chưa cao, thiếu nhiều dịch vụ chất lượng cao. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; sản phẩm du lịch đơn điệu, thiếu hấp dẫn; chưa tạo được mối liên kết với các tỉnh, vùng, khu vực, quốc tế. Các cơ chế, chính sách về phát triển dịch vụ còn thiếu; chưa có chính sách khuyến khích, thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, du lịch; vốn ngân sách dành cho phát triển khu vực dịch vụ còn thấp và bố trí dàn trải, thiếu tập trung; nhiều dự án triển khai chậm. Hoạt động quảng bá, xúc tiến, liên doanh, liên kết, giới thiệu và thu hút đầu tư phát triển dịch vụ còn kém và chưa hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho lĩnh vực dịch vụ, du lịch chưa được coi trọng; chất lượng đào tạo còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động.

Từ thực trạng trên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2011 với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành dịch vụ, du lịch. Trong đó, tập trung phát triển các ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm dịch vụ, du lịch của vùng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh đã ban hành các cơ chế chính sách, đề án thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch. Nhiều công trình quan trọng được đầu tư xây dựng phục vụ công nghiệp, đô thị và du lịch như: Hạ tầng kỹ thuật khu danh thắng Tây Thiên, khu công viên quảng trường tỉnh và một số tuyến đường vào khu đô thị, công nghiệp, khu trung tâm thương mại. Giai đoạn  2011-2015, tỉnh phân bổ nguồn vốn cho 21 dự án trọng điểm thuộc 7 lĩnh vực với tổng kinh phí gần 5 nghìn tỷ đồng, đạt 80,5% kế hoạch.

Du lịch, dịch vụ nhiều khởi sắc 

Là huyện trọng điểm du lịch của tỉnh, những năm qua, Tam Đảo được chú trọng ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch. Ông Trần Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo chia sẻ: Bằng các nguồn vốn khác nhau, hàng trăm tỷ đồng đã được đầu tư cho huyện Tam Đảo để nâng cấp, cải tạo và làm các tuyến đường giao thông quan trọng để kết nối các khu, điểm du lịch của huyện với các địa phương trong và ngoài tỉnh; đầu tư xây dựng các hạng mục tại khu trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo và các khu vực có tài nguyên du lịch tự nhiên trên địa bàn huyện như hồ đập, thác nước, rừng nguyên sinh... Năm 2015, Khu trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên được khánh thành giai đoạn I với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng đã thực sự góp phần đổi thay diện mạo du lịch tại đây. Hiện tại, có 11 dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai trên địa bàn huyện, nhiều dự án hứa hẹn sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng tầm phát triển du lịch của huyện như: Khu công viên trung tâm và các tuyến đường nội thị, thị trấn Tam Đảo với tổng mức đầu tư trên 110 tỷ đồng; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2B đoạn từ cầu chân suối đến khu Tam Đảo I với tổng chiều dài trên 12km, tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng...


Giai đoạn 2011-2015, lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc tăng bình quân 15%/năm

Đặc biệt, cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khởi công dự án Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II, huyện Tam Đảo - dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II sẽ giúp du khách được trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới chất lượng, hiện đại, đồng thời, tạo thêm việc làm cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự đầu tư có trọng điểm của tỉnh là động lực thúc đẩy một số chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 01 về phát triển du lịch đạt và vượt như: Chỉ tiêu về số lượt khách du lịch nội địa; tốc độ tăng trưởng khách du lịch; số lượng lao động trong ngành du lịch. Nếu như năm 2011, tỉnh đón gần 1,8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa trên 1,7 triệu lượt, khách quốc tế gần 25 nghìn lượt, thì hết năm 2016, Vĩnh Phúc đón trên 3,8 triệu lượt khách, chủ yếu là khách nội địa. Kết quả này vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra là đón trên 3 triệu lượt khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch đến Vĩnh Phúc tăng 15,7%/năm, trong đó, chỉ tiêu Nghị quyết là 12-15%/năm; số lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc năm 2016 tăng 2,1 lần so năm 2011. Doanh thu du lịch của tỉnh tăng bình quân 7,7%/năm, từ hơn 700 tỷ đồng năm 2011 tăng lên gần 1,3 nghìn tỷ đồng năm 2016.

Bên cạnh việc tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng công trình văn hóa, du lịch lớn, các hoạt động kinh doanh, quảng bá du lịch của tỉnh có nhiều đổi mới; các cơ sở kinh doanh du lịch chủ động tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 307 cơ sở lưu trú du lịch với 4.770 phòng, trong đó có 01 khách sạn 5 sao; 01 khách sạn 4 sao; 52 khách sạn từ 1-3 sao và 253 sơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn quốc gia. Nhân lực du lịch tăng rõ rệt, bình quân giai đoạn 2011-2016 tăng 27,6%/năm, từ 2.200 lao động năm 2011 lên trên 6 nghìn lao động năm 2016. Du lịch Vĩnh Phúc đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố về cơ sở lưu trú du lịch và hoạt động kinh doanh khách lữ hành.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
và lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công dự án
Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II

Cùng với du lịch, phát triển dịch vụ thương mại thực hiện theo Nghị quyết đạt được nhiều kết quả. Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội tại thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết - năm 2010 đạt gần 16 nghìn tỷ đồng đến năm 2015 tăng gấp đôi, đạt trên 32 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 15,14%/năm. Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại tăng từ 989 doanh nghiệp lên trên 1 nghìn doanh nghiệp, tốc độ tăng bình quân số lượng doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 là 10,8%/năm. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp thương mại tăng từ 6.819 người năm 2010 lên 8.719 người năm 2015, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 5,04%/năm.

Đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 01 về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2011-2020 còn 17 chỉ tiêu không đạt. Nguyên nhân là do việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn chậm, công tác xây dựng thể chế, đề xuất cơ chế chính sách mới, dự án mới phục vụ trực tiếp cho phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; việc huy động nguồn lực tập trung từ ngân sách nhà nước để đầu tư riêng cho Nghị quyết chưa được quan tâm bố trí trong kế hoạch nhà nước hàng năm; tác động của suy thoái kinh tế thế giới và khu vực đã ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư, thu ngân sách của tỉnh; chưa ban hành cơ chế chính sách mới để thu hút đầu tư cho phát triển du lịch trên địa bàn.

Thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung xây dựng cơ chế chính sách mới, đề án mới, công trình tạo điểm nhấn để thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch, đặc biệt là các khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu du lịch Tam Đảo I, Tam Đảo II, Khu du lịch Đải Lải, Khu vực Đầm Vạc - Vĩnh Yên, Khu danh thắng Tây Thiên. Tăng cường đổi mới công tác xúc tiến đầu tư cho du lịch, đặc biệt là công tác quảng bá; ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

Tỉnh xác định đầu tư 26 công trình trọng điểm và phát triển hạ tầng du lịch bằng nguồn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.200 tỷ đồng; đầu tư 4 dự án bằng nguồn xã hội hóa với tổng mức đầu tư 319 tỷ đồng. Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, các ngành có hàm lượng khoa học và công nghệ cao mang lại giá trị gia tăng, làm cơ sở cho sự phát triển chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch, dịch vụ; mở các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý nhà nước về du lịch; đào tạo tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc cho nhân lực ngành Du lịch đáp ứng nhu cầu hội nhập trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, tỉnh phát triển các doanh nghiệp thương mại và các mô hình tổ chức kinh doanh; xây dựng cơ chế hỗ trợ thu hút các tập đoàn, công ty phân phối hàng đầu thế giới vào đầu tư kinh doanh các loại hình bán buôn, bán lẻ quy mô lớn và hiện đại theo lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ phân phối. Phát triển hạ tầng đi đôi với phát triển đô thị, hệ thống giao thông đối ngoại và hạ tầng xã hội gắn liền phát triển khu công nghiệp với phát triển đô thị, dịch vụ, hướng tới mô hình đô thị công nghiệp; tạo tiền đề thu hút các dịch vụ về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics...

Nhật Ánh

Các tin đã đưa ngày: