Cử tri xã Kim Long đề nghị tỉnh cho ý kiến về việc có tiếp tục quy hoạch khu tái định cư và thời gian quy hoạch tái định cư cho các hộ dân ở khu công nghiệp Tam Dương II khu A (công ty Vitto)...

25/11/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Kim Long đề nghị tỉnh cho ý kiến về việc có tiếp tục quy hoạch khu tái định cư và thời gian quy hoạch tái định cư cho các hộ dân ở khu công nghiệp Tam Dương II khu A (công ty Vitto), do từ năm 2013 tỉnh đã có quy hoạch, xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu A và một sô hộ dân đã được tái định cư nhưng đến nay chưa được thực hiện tiếp.

UBND tỉnh trả lời:

Khu tái định cư phục vụ GPMB khu công nghiệp Tam Dương II, khu A được UBND huyện Tam Dương phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 với quy mô diện tích 4,7699 ha gồm 02 khu vực tại khu đồng Tâm và khu đồng Ăng xã Kim Long.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư, UBND tỉnh giao Ban GPMB & PTQĐ tỉnh làm chủ đầu tư, tuy nhiên sau khi Ban GPMB & PTQĐ tỉnh giải thể thì Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư được bàn giao lại cho UBND huyện Tam Dương làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 6964/ƯBND-CN3 ngày 06/9/2019 đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu tái định cư khu công nghiệp Tam Dương II khu A phải điều chỉnh quy hoạch trong đó cập nhật tuyến đường gom dọc đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh. Khu tái định cư trên thuộc phạm vi quy hoạch đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 2 bên đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh tại xã Hợp Châu, Tam Quan huyện Tam Đảo và xã Kim Long huyện Tam Dương (khu số 7) đang được Sở Xây dựng lập, thẩm định.

Ngày 24/9/2020, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tam Dương, UBND xã Kim Long họp thống nhất nội dung liên quan đến nội dung điều chỉnh đồ án QHCT hai bên đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (khu số 7), trong đó có nội dung điều chỉnh QHCT 02 khu tái định cư trên.

Ngày 29/9/2020, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 3565/SXD-QHKT về việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và ký xác nhận đồ án QHCT hai bên đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (khu số 7). Sau khi đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ theo ý kiiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3565/SXD-QHKT ngày 29/9/2020, UBND huyện ký xác nhận để làm cơ sở trình phê duyệt theo quy định.

Hiện tại, UBND huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu, để phối hợp với Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (khu số 7); Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu UBND huyện triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để giao đất tái định cư theo quy định (sau khi đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (khu số 7) được UBND tỉnh phê duyệt); báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2021.

 

Các tin đã đưa ngày: