Cử tri xã Đại Tự, huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc bàn giao công trình lưới điện hạ áp 0,4 KW cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc quản lý...

25/11/2020

UBND tỉnh trả lời:

UBND tỉnh có Văn bản số 9689/UBND-VX4 ngày 04/12/2019, giao Sở Công thương chủ trì tổ chức buổi làm việc cùng các bên liên quan: Sở Tài chính, UBND huyện Yên Lạc, UBND xã Đại Tự, Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc, các HTX nông nghiệp xã Đại Tự tiếp tục giải quyết kiến nghị cử tri xã Đại Tự, huyện Yên Lạc. Tại hội nghị bên giao, bên nhận đã thống nhất được phương án giải quyết dứt điểm như sau:

- Các Hợp tác xã nhất trí nhận lại toàn bộ tài sản lưới điện cũ sau khi thu hồi.

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi toàn bộ lưới điện cũ và hoàn trả đầy đủ theo khối lượng đã nhận quản lý vận hành năm 2008, năm 2009 cho địa phương.

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tiếp tục đầu tư lưới điện 0,4kV vào các ngõ xóm theo đề xuất của địa phương.

Ngày 25/9/2020, Sở Công thương làm việc, nghe Công ty Điện lực Vĩnh Phúc báo cáo kết quả giải quyết như sau:

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã thực hiện hoàn thành việc tháo dỡ và bàn giao 59,690 km đường dây hạ thế và các phụ kiện kèm theo, tháo dỡ và bàn giao 468 cột hạ thế cho các HTX DVTH Tam Kỳ, Đại Tự và Trung Cẩm.

- Tuy nhiên hiện trên lưới điện vẫn còn một số vị trí cột điện cũ chưa thể tiến hành tháo dỡ để bàn giao, lí do địa phương đang sử dụng vào mục đích như lắp đèn chiếu sáng, treo loa truyền thanh địa phương (cụ thể: HTX Đại tự có 25 vị trí cột; HTX Trung Cẩm 20 vị trí cột; HTX Tam Kỳ 25 vị trí cột). Điện lực Yên Lạc đã làm việc trực tiếp với 03 Hợp tác xã trên và đề nghị chuyển các vị trí cột đang lắp đèn đường chiếu sáng và loa truyền thanh sang vị trí khác để Điện lực hoàn thành nốt việc tháo dỡ và bàn giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên 03 HTX DVTH trên có đề nghị Điện lực để lại chờ sau khi địa phương thu hoạch xong lúa và hoa màu sẽ thực hiện di chuyển, khi đó Điện lực Yên Lạc mới có thể tháo dỡ các vị trí còn lại và bàn giao cho các HTX.

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ thực hiện tháo dỡ và bàn giao cột thu hồi các vị trí còn lại ngay sau khi HTX DVTH thực hiện chuyển các đèn chiếu sáng và các điểm loa truyền thanh sang vị trí cột mới. Thời hạn hoàn thành trước quí IV/2020.

 

 

Các tin đã đưa ngày: