Cử tri khu vực các xã Thái Hòa, Bắc Bình, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, sớm khắc phục tình trạng chất lượng âm thanh, hình ảnh các chương trình phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc...

25/11/2020

UBND tỉnh trả lời:

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã cử cán bộ kỹ thuật đến khu vực các địa phương Thái Hòa, Bắc Bình, thị trấn Hoa Sơn huyện Lập Thạch để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục. Qua tìm hiểu cho thấy một số gia đình tại khu vực trên chưa dò đúng tần số trên các hạ tầng phát sóng của Đài nên chất lượng âm thanh và hình ảnh chưa đảm bảo. Để khắc phục tình trạng này, Đài đã liên tục chạy chữ trong các chương trình thời sự 19h45, thông báo trên Trang thông tin điện tử của Đài để cung cấp thông tin và tần số phát sóng cũng như hướng dẫn cách dò kênh truyền hình của Đài trên các hạ tầng phát sóng. Hiện nay kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng trên các hạ tầng: Truyền hình số mặt đất kênh 48 UHF - Tần số 690 MHz; Truyền hình số trên vệ tinh Vinasat-2 (tần số thu 11088 MHz, tốc độ mẫu 28800 Ms/s, điều chế DVB-S2 8PSK, phân cực đứng); Truyền hình Cáp số (HD - Toàn quốc) của VTVcab - Tần số 738 MHz; Truyền hình Cáp Analog (SD - Tỉnh Vĩnh Phúc) của VTVcab Vĩnh Phúc - Tần số 631 MHz;); trên hệ thống truyền hình IPTV sử dụng đường truyền internet (My TV, NexTV, FPT và VOTV...).