Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh chỉ đạo cho tiếp tục tuyển sinh lớp 6 từ năm học 2020 -2021, duy trì hoạt động của Trường THCS DTNT Tam Đảo đến khi không còn đối tượng tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi cho con em người dân tộc thiểu số ....

25/11/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh chỉ đạo cho tiếp tục tuyển sinh lớp 6 từ năm học 2020 -2021, duy trì hoạt động của Trường THCS DTNT Tam Đảo đến khi không còn đối tượng tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi cho con em người dân tộc thiểu số và đội ngũ giáo viên giảng dạy của trường; có chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với học sinh nhà trường với mức tương đương mức hỗ trợ của nhà nước đối với học sinh Trường THCS DTNT hiện hành.

UBND tỉnh trả lời:

UBND tỉnh chỉ đạo tại văn bản số 5074/UBND-VX2 ngày 06/07/2020 về hoạt động của trường THCS DTNT Tam Đảo, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị làm việc với UBND huyện Tam Đảo, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ; thống nhất tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 6289/UBND-VX2 ngày 17/8/2020 về hoạt động của trường DTNT Tam Đảo. Theo đó trường DTNT Tam Đảo được tổ chức tuyển sinh lớp 6 hệ DTNT từ năm học 2020-2021 đối với con em người dân tộc thiểu số. Chế độ đối với các học sinh hệ DTNT được đảm bảo theo quy định hiện hành. Sau khi hết chế độ DTNT, UBND huyện Tam Đảo chủ trì xây dựng chính sách báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ cho học sinh của huyện.