Cử tri xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét trả lời việc triển khai dự án khu công nghiệp Tam Dương 2, khu B có tiếp tục thực hiện không, nếu không tiếp tục triển khai đề nghị tỉnh cho dừng thông báo thu hồi đất

29/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét trả lời việc triển khai dự án khu công nghiệp Tam Dương 2, khu B có tiếp tục thực hiện không, nếu không tiếp tục triển khai đề nghị tỉnh cho dừng thông báo thu hồi đất để người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định, vì nhiều năm nay người dân không được sản xuất, đầu tư và giao dịch dân sự.

UBND tỉnh trả lời như sau:

KCN Tam Dương II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục KCN tại công văn số 1581/TTg-KTN ngày 03/9/2009 về việc bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Vĩnh Phúc. Để triển khai thực hiện quy hoạch KCN trên địa bàn, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phân khu KCN Tam Dương II và phê duyệt quy hoạch thành các KCN Tam Dương II - khu A (diện tích 176,4 ha) và Tam Dương II - khu B (diện tích 185,1 ha).

Ngày 21/02/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có Tờ trình số 45- TTr/BCS báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị cho phép thu hồi, bãi bỏ quyết định thành lập, giao chủ đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án KCN Tam Dương II - khu B và cho phép ứng tiền ngân sách tỉnh để tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Tam Dương II - khu B tạo quỹ đất sạch, thực hiện đấu giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp.

Ngày 04/4/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có Thông báo số 1672-TB/TU ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án KCN Tam Dương II - khu B, đồng ý thu hồi chủ trương triển khai xây dựng, giao chủ đầu tư KCN Tam Dương II - khu B tại Thông báo số 1327-TB/TU ngày 14/3/2014 của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 1610/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương II - Khu B và Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 về việc thành lập Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B.

Hiện nay, Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh có văn bản số 3056/UBND-NN5 Về kinh phí GPMB Khu công nghiệp Chấn Hưng và Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B, giao Quỹ phát triển đất tỉnh ứng vốn cho các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư triển khai xây dụng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp trong quí III/2020 theo qui định.

 

Các tin đã đưa ngày: