Cử tri xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên đề nghị tỉnh chỉ đạo lắp đặt đèn chiếu sáng trên đường đi Đại Lải - Đèo Nhe của xã Ngọc Thanh

18/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

ĐT.301 đoạn từ Đại Lải - Đèo Nhe với chiều dài khoảng 9km (theo phản ánh của cử tri) là tuyến giao thông quan trọng, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên, có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông lớn. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến ĐT.301 đoạn Đại Lải - Đèo Nhe là cần thiết góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự và tăng cường mỹ quan đô thị.

Ngày 07/02/2020, Sở Giao thông Vận tải có Văn bản số 200/SGTVT - KCHT báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh danh mục các chương trình, dự án thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và trong năm 2021. Trong đó, có đề xuất dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.301 đoạn Đại Lải - Đèo Nhe (đạt quy mô theo quy hoạch đường vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội).

Ngày 09/3/2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có Tờ trình số 69- TTr/BCSĐ xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tư đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn từ ĐT.310B đến Đèo Nhe bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh.

Theo quy hoạch đường vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/4/2014 và quy hoạch phát triển dịch vụ, du lịch và đô thị phía bắc Hồ Đại Lải thuộc thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì đường vành đai 5 đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc có trùng với ĐT.301 đoạn từ Đại Lải - Đèo Nhe với chiều dài 3,4Km, với quy mô đường cấp II, 04 làn xe, bề rộng Bnền = 22,5m.

Hiện nay, nếu đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên ĐT.301 đoạn Đại Lải - Đèo Nhe sẽ phải tháo dỡ, di chuyển khi nâng cấp, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư hạng mục điện chiếu sáng trên ĐT.301 theo phản ánh của cử tri khi triển khai đầu tư đường vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội và cải tạo, nâng cấp ĐT.301 đoạn Đại Lải - Đèo Nhe đảm bảo đồng bộ, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

 

Các tin đã đưa ngày: