Cử tri xã Hải Lựu, huyện Sông Lô đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo cho mở rộng đường đê dọc theo tuyến Sông Lô

18/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án Trọng điểm cấp bách cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê tả sông Lô, huyện Sông Lô được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 372/QĐ-CT ngày 10/02/2012 với tổng mức đầu tư: 1.382 tỷ đồng và giao cho Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão (nay là Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc) là chủ đầu tư. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương nên dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ thực hiện và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2602/QĐ-CT ngày 23/9/2014.

Hiện nay, Dự án đã hoàn thành bước 1 giai đoạn 1 (đến điểm dừng kỹ thuật) và bước đầu phát huy được hiệu quả đầu tư, giao thông được thuận lợi, công tác cứu hộ, cứu nạn được nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (theo báo cáo của chủ đầu tư).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh việc tiếp tục triển khai dự án: Trọng điểm cấp bách cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê tả sông Lô, huyện Sông Lô (mở rộng mặt đê theo phản ánh của cư tri) trong giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở nhu cầu giao thông trên tuyến; yêu cầu về cứu nạn, cứu hộ, phòng chống lụt bão của ngành nông nghiệp và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh chậm nhất trong quý IV/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: