Cử tri xã Đình Chu, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh xem xét cho thu hồi số diện tích đất nông nghiệp tại thôn Trung Kiên và thôn Bắc Sơn bị ngập úng do thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai...

18/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Đình Chu, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh xem xét cho thu hồi số diện tích đất nông nghiệp tại thôn Trung Kiên và thôn Bắc Sơn bị ngập úng do thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và hỗ trợ thiệt hại hoa màu từ năm 2015 đến nay do nhân dân không canh tác được.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tích cực phối hợp và tổ chức nhiều hội nghị, kiểm tra thực tế cùng UBND các huyện, thành phố có tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua và Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xác định các tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục do việc thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây ra.

UBND tỉnh đã có nhiều Văn bản kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải, VEC giải quyết dứt điểm các tồn tại do việc thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây ra trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo VEC đến nay cơ bản đã sửa chữa, khắc phục xong các tồn tại theo kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay còn một số nội dung liên quan đến thu hồi diện tích bị khó canh tác, bổ sung đường dân sinh, kênh mương nội đồng ... là VEC chưa thực hiện với lý do không có kinh phí vì thời gian thực hiện dự án đã hết, ADB đã đóng khoản vay từ ngày 31/12/2017.

Đến nay, việc giải quyết các vướng mắc do thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây ra trên địa bàn xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, như sau:

 Tại xứ đồng Dép, thôn Ngọc Vị

Diện tích bị ngập úng: 1,3ha đến nay VEC đã thực hiện chi trả bồi thường xong cho các hộ dân từ năm 2017.

 Tại xứ đồng Chằm, thôn Trung Kiên

 Diện tích bị ngập úng là 0,56ha, phần diện tích này VEC không thống nhất thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đề nghị của cử tri (Văn bản số 1347/VEC-QLTC ngày 18/5/2018 của VEC), VEC có ý kiến đề nghị địa phương cung cấp hồ sơ thiết kế, cao độ thiết kế mương thoát nước cũ và khơi thông dòng chảy đoạn mương đấu nối với thượng, hạ lưu cống hộp (phần mương nằm ngoài phạm vi đất của dự án), đồng thời xem xét lại khẩu độ, cao độ cống thủy lợi trên đường dân sinh của địa phương thi công sau (cách 50m về phía hạ lưu của cống hộp thoát nước của đường cao tốc), để VEC có cơ sở xem xét giải quyết tình trạng ngập úng diện tích 0,56ha tại xứ đồng Chằm.

Tuyến mương thoát nước cũ đấu nối với thượng, hạ lưu cống hộp của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, do Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn và UBND huyện Lập Thạch quản lý. Vì vậy, UBND tỉnh giao UBND huyện Lập Thạch, Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn rà soát các nội dung theo đề nghị của VEC, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho VEC để thống nhất phương án giải quyết. Báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh chậm nhất trong quý IV/2020.

 Tại xứ đồng Lối, thôn Bắc Sơn

Diện tích bị ngập úng là 0,22ha, về diện tích này, VEC đã có văn bản số 1454/VEC-QLTC ngày 11/5/2016 khẳng định đã phối hợp cùng chính quyền địa phương đền bù, hỗ trợ hoa màu cho người dân đến hết năm 2014 (có biên bản chi trả tiền hô trợ do bị ảnh hưởng xô sạt, ngập úng), từ đó đến nay, trên các phạm vi này người dân vẫn gieo cấy, sản xuất, canh tác bình thường nên VEC không có cơ sở để xem xét đền bù các vụ tiếp theo.

 

Các tin đã đưa ngày: