Cử tri xã Bình Định, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường tỉnh lộ 303 qua địa phận thôn Cung Thượng, xã Bình Định..

18/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND huyện Yên Lạc, Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc kiểm tra thực tế, xác định kiến nghị của cử tri xã Bình Định, huyện Yên Lạc (không phải huyện Vĩnh Tường) và nội dung của kiến nghị liên quan đến hệ thống rãnh thoát nước ĐT.305 qua thôn Cung Thượng, xã Bình Định (không phải là ĐT.303). Kết quả kiểm tra như sau:

Hệ thống rãnh thoát nước dọc ĐT.305 chỉ đảm bảo thoát nước mặt đường, không thể sử dụng chung cho việc tiêu thoát nước thải, nước sinh hoạt của các hộ dân hai bên đường. Trước đây, ĐT.305 qua thôn Cung Thượng, xã Bình Định, dân cư thưa thớt, việc thoát nước theo các rãnh đất tự nhiên và tự tiêu thoát. Quá trình đô thị hóa, dân cư phát triển tập trung sinh sống đông đúc hai bên ĐT.305 nên việc đầu tư xây dựng mới rãnh thoát nước qua khu vực dân cư xã Bình Định, huyện Yên Lạc nói trên (với chiều dài khoảng 600m) là cần thiết.

Tuy nhiên, do nhu cầu vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông là rất lớn trong khi nguồn ngân sách tỉnh còn khó khăn, phải cân đối cho nhiều nhiệm vụ chi khác nhau nên rãnh thoát nước dọc theo các tuyến đường tỉnh nói chung và ĐT.305 nói riêng phải thực hiện đầu tư theo lộ trình. Để giải quyết thực trạng trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ như sau:

Giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, đề xuất đầu tư hệ thống rãnh thoát nước dọc trên ĐT.305 qua địa phận xã Bình Định, huyện Yên Lạc vào giai đoạn 2021- 2025; đồng thời chỉ đạo Đơn vị quản lý bảo trì tăng cường công tác duy tu, nạo vét rãnh cũ, đào khơi rãnh đất để đảm bảo tiêu thoát nước nhất là trong mùa mưa bão sắp tới.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh nguồn vốn để thực hiện đầu tư hệ thống rãnh thoát nước dọc ĐT.305 nói trên từ nguồn đầu tư công hoặc từ nguồn ngân sách tỉnh dành cho quản lý, bảo trì đường bộ. Yêu cầu các cơ quan báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong quý III/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: