Cử tri các xã: Đồng Thịnh, Đức Bác, huyện Sông Lô đề nghị tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng cầu từ Sông Lô đi Phú Thọ; đầu tư thêm tuyến xe buýt đi địa phận các xã: Tứ Yên, Đồng Thịnh, Đức Bác;

18/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri các xã: Đồng Thịnh, Đức Bác, huyện Sông Lô đề nghị tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng cầu từ Sông Lô đi Phú Thọ; đầu tư thêm tuyến xe buýt đi địa phận các xã: Tứ Yên, Đồng Thịnh, Đức Bác; tu sửa đường giao thông đoạn đi qua Trung tâm y tế huyện Sông Lô; xây rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 306

UBND tỉnh trả lời như sau:

 Về đề nghị triển khai xây dựng cầu từ Sông Lô đi Phú Thọ

Ngày 16/3/2020, Thủ tướng Chỉnh phủ có Văn bản số 345/TT-CN về việc chủ trương đầu tư dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ, trong đó giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chủ trì triển khai đầu tư dự án bằng nguồn ngân sách địa phương.

Ngày 21/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 957/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh triển khai các thủ tục đầu tư dự án theo quy định, dự kiến khởi công cầu Vĩnh Phú trong năm 2021.

 Về đề nghị đầu tư thêm tuyến xe buýt đi địa phận các xã: Tứ Yên, Đồng Thịnh, Đức Bác, huyện Sông Lô

Theo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020 (tại Văn bản số 9738/CTr-UBND ngày 06/12/2019, Văn bản số 01/CTr-UBND ngày 01/4/2020), UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải xây dựng Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có nghiên cứu đầu tư, mở mới thêm các tuyến xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói trên, trong đó đặc biệt quan tâm, nghiên cứu đề xuất đầu tư, mở mới thêm các tuyến xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân qua địa phận các xã: Tứ Yên, Đồng Thịnh, Đức Bác theo kiến nghị của cử tri; yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2020 theo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020.

 Về đề nghị tu sửa tuyến đường qua Trung tâm y tế huyện Sông Lô

Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.307B huyện Sông Lô, đoạn từ xã Nhạo Sơn đến ngã ba thị trấn Tam Sơn (đoạn đường theo phản ánh của cử tri) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 và giao cho UBND huyện Sông Lô là chủ đầu tư. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay nhà thầu đang khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2020.

UBND tỉnh giao UBND huyện Sông Lô chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

 Về đề nghị xây rãnh thoát nước trên ĐT. 306 (qua xã Đồng Thịnh, xã Đức Bác).

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 718/QĐ-UBND phê duyệt danh mục kế hoạch và cấp bổ sung kinh phí bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, trong đó có công trình sửa chữa ĐT.306 đoạn

Km20+553 - Km25 theo phản ánh của cử tri (gồm có các hạng mục: sửa chữa mặt đường, bổ sung rãnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông ...).

Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang triển khai các thủ tục đầu tư công trình sửa chữa ĐT.306 đoạn Km20+553 - Km25 theo quy định; dự kiến khởi công công trình trong quý III/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: