Cử tri xã Tam Hồng và thị trấn Yên Lạc (huyện Yên lạc) đề nghị tỉnh xem xét Dự án khu đô thị Dragon City đã có quyết định quy hoạch của UBND tỉnh trên địa bàn xã Tam Hồng, thị trấn Yên Lạc từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện

29/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon - City có quy mô diện tích 40,343 ha được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2042/QĐ - UBND ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, điều chỉnh quy hoạch lần 2 tại Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án được giao đất đợt 1, giai đoạn 1 tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, điều chỉnh giao đất tại Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 20/12/2019. Diện tích đất đã được giao là 938,8 m2.

Dự án ban đầu được giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc Thăng Long làm chủ đầu tư. Ngày 30/12/2019 theo đề nghị của Chủ đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã có Văn bản số 10394/UBND-CN3 điều chỉnh thông tin nhà đầu tư. Theo đó, Công ty Cổ phần đô thị Dragon City (Doanh nghiệp được tách ra từ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc Thăng Long) được quyền kế thừa tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City.

Dự án đến nay theo báo cáo của Chủ đầu tư đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng được diện tích 4157,5 m2, chưa thực hiện đầu tư xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật, Công trình kiến trúc. Nguyên nhân của việc chậm thực hiện đầu tư xây dựng là do khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (tháng 01/2019 mới giao được 938,8 m2 đất cho Chủ đầu tư). Hiện nay, Chủ đầu tư vẫn đang phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động các hộ sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Hiện nay Sở Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới chậm tiến độ, hết hạn đầu tư trong đó có dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon - City để đôn đốc triển khai thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh có biện pháp xử lý việc chậm tiến độ (trường hợp nguyên nhân do Chủ đầu tư). Thời gian thực hiện xong trong tháng 7/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: