Cử tri xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét chuyển Dự án Nghĩa trang Liên Đài Viên xa khu dân cư, vì hiện nay dự án này nằm trên đất của 3 thôn Sơn Đồng, T80, Đồng Giãng ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân.

29/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Năm 2016, một số công dân xã Ngọc Thanh có đơn kiến nghị về khoảng cách dự án Nghĩa trang Liên Đài Viên đến khu dân cư và trường học lân cận. Ngày 08/8/2016, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và địa phương kiểm tra thực địa; Sở Xây dựng có văn bản số 2557/SXD-QHKT ngày 10/8/2016, báo cáo UBND tỉnh vị trí Nghĩa trang Liên Đài Viên đảm bảo về khoảng cách vệ sinh môi trường đến khu dân cư, công trình cộng cộng theo quy định hiện hành; trong phạm vi 100m tính từ hàng rào nghĩa trang ra phía ngoài hiện có một số hộ dân xây dựng nhà ở trên đất nông, lâm nghiệp.

Ngày 24/8/2016, UBND tỉnh có văn bản số 5796/UBND-CN1 giao UBND thành phố Phúc Yên: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ tính chất, tầm quan trọng và nội dung đánh giá tác động môi trường của dự án để nhân dân hiểu và đồng thuận dự án. Rà soát kỹ các quỹ đất, phân loại công trình xây dựng xung quanh nghĩa trang; kịp thời xử lý các vị phạm về sử dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép; đề xuất việc tái định cư ra khỏi phạm vi hành lang vệ sinh môi trường nghĩa trang đối với các trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

UBND tỉnh tiếp tục giao UBND thành phố Phúc Yên: Tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ tính chất, tầm quan trọng và nội dung đánh giá tác động môi trường của dự án để nhân dân hiểu và đồng thuận dự án. Rà soát kỹ các quỹ đất, phân loại công trình xây dựng xung quanh nghĩa trang; kịp thời xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép; đề xuất việc tái định cư ra khỏi phạm vi hành lang vệ sinh môi trường nghĩa trang đối với các trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: