Cử tri phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên tỉnh xem xét hiện nay trên địa bàn Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đồng Tâm có một số cơ quan, đơn vị đã được tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở mới đề nghị tỉnh giao lại phường quản lý để thực hiện công tác quy hoạch

29/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên tỉnh xem xét hiện nay trên địa bàn Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đồng Tâm có một số cơ quan, đơn vị đã được tỉnh đầu tư xây dựng trụ sở mới như: Cơ sở nhà đất của Trường Năng khiếu thể dục & thể thao tại Khu hành chính Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; Nhà Văn hóa - Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên tỉnh giao lại phường quản lý để thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng Nhà văn hóa cho Tổ dân phố Bắc Sơn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Cơ sở nhà đất của Trường Năng khiếu thể dục & thể thao tại Khu hành chính Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Năm 2019, Trường năng khiếu thể dục & thể thao sáp nhập với Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu TDTT thành Trung tâm Đào tạo vận động viên tỉnh và chuyển đến địa điểm mới tại Km5, Quốc lộ 2B, xã Kim Long, huyện Tam Dương.

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch báo cáo thì Khu đất của Trường năng khiếu thể dục & thể thao (có một số nhà cấp 4) hiện không sử dụng là đất mượn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Nhà Văn hóa - Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên:

Tổ dân phố có 128 hộ dân với 326 nhân khẩu; Hiện nay, Tổ dân phố Bắc Sơn đã có Nhà Văn hóa xây dựng năm 2008 trên diện tích đất 1.300m2. Theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT - BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Quyết định số 4688/HD - BVHTTDL ngày 14/11/2016 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch và Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thì Nhà Văn hóa - Tổ dân phố Bắc Sơn đã đảm bảo tiêu chí về diện tích. Do đó, kiến nghị của cử tri phường Đồng Tâm là không có cơ sở.