Cử tri xã Hải Lựu, huyện Sông Lô đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo thu hồi đất của Công ty Vĩnh Sơn trả lại cho nhân dân

23/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án nhà máy sản xuất và chế biến đá ốp lát theo Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 28/4/2005. Do Công ty chậm triển khai dự án, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 về thu hồi đất đã giao cho Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn để giao Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất quản lý.

UBND tỉnh đã có văn bản số 2926/UBND-NN5 ngày 26/4/2019 và Văn bản số 8252/UBND-NN5 ngày 18/10/2019 giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất rà soát để giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn trong quý III năm 2020.

Các tin đã đưa ngày: