Cử tri xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thu hồi diện tích đất nhà máy sản xuất tơ tằm tại xã, vì nhiều năm nay không còn hoạt động

23/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 14/2/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 802/UBND- NN5 trong đó giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các thủ tục đầu tư của dự án để chấm dứt theo thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi lại diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần Tơ lụa Hà Nội tại xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc theo quy định của pháp luật. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trong qúi II/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: