Cử tri xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh sớm thực hiện việc hỗ trợ kinh phí mua nguyên liệu làm rãnh thoát nước thải, đồng thời tiến hành nghiệm thu và hỗ trợ đối với các đoạn rãnh đã xây dựng xong

23/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Kinh phí để triển khai xây dựng, sửa chữa cống, rãnh thoát nước thải ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh (khối lượng triển khai năm 2019 và năm 2020) theo Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh phân bổ đầy đủ về các địa phương đáp ứng đủ theo nhu cầu của các địa phương đã đăng ký ngay từ cuối năm 2019 để các huyện, thành phố tiếp tục phân bổ về các xã triển khai thực hiện (tại Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 và Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 20/12/2019).

Do vậy, UBND xã Triệu Đề chủ động báo cáo với UBND huyện Lập Thạch để được cấp kinh phí hỗ trợ; yêu cầu UBND huyện Lập Thạch chủ động xem xét cấp kinh phí cho các xã, thị trấn trên địa bàn để triển khai thực hiện và quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: