Cử tri xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng cống rãnh thoát nước thải ở các thôn trên địa bàn xã miền núi, vì khoảng cách xây dựng giữa các hộ dài hơn nhiều so với các xã khác

23/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc với cơ chế hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước như sau: Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 100% chi phí vật liệu xây dựng bằng dự toán theo thiết kế mẫu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn hợp pháp khác. Nghị quyết được xây dựng và ban hành để thực hiện trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó nhà nước hỗ trợ 100% chi phí nguyên vật liệu và người dân tham gia xây dựng, giám sát hoặc đóng góp ngày công xây dựng, giám sát và chỉ triển khai tại các nơi mà nhân dân đồng thuận cao.

Để triển khai Nghị quyết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ trì, phối hợp với các địa phương khảo sát, tính toán kỹ chi phí xây dựng để tham mưu UBND tỉnh ban hành dự toán - thiết kế mẫu. Trong đó, chi phí hỗ trợ vật liệu xây dựng được tính theo kích thước và chiều dài tuyến cống rãnh xây dựng. Do vậy trường hợp khoảng cách giữa các hộ dân dài hơn so với các xã khác, đồng nghĩa với tuyến cống rãnh sẽ dài hơn và chi phí hỗ trợ vật liệu xây dựng vẫn được tỉnh hỗ trợ 100% theo đúng dự toán - thiết kế mẫu. Tuy nhiên chi phí nhân công (do nhân dân đóng góp) có tăng lên, trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới để hoàn thành xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải đã đăng ký, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Các tin đã đưa ngày: