Cử tri phường Đồng Tâm: “Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý bãi rác tập kết tại thôn Phú cường, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, do hiện nay ô nhiễm môi trường của bãi rác ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt

23/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Cử tri phường Đồng Tâm: “Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý bãi rác tập kết tại thôn Phú cường, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, do hiện nay ô nhiễm môi trường của bãi rác ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, học tập của nhân dân tại tổ dân phố Lạc Ý và Trường mầm non Đồng Tâm 2 ”.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Năm 2017, bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Phú Cường, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc gây ô nhiễm môi trưởng ảnh hưởng đến nhân dân Phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên và đã được cử tri phản ánh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giải quyết. Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Đồng Cương giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác này theo thẩm quyền.

Tuy nhiên đến nay việc xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc trực tiếp chỉ đạo UBND xã Đồng Cương giải quyết dứt điểm, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và báo cáo UBND tỉnh để thông tin trả lời cử tri theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: