Cử tri xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 53 hộ dân ở thôn T80 vì nhân dân đã đề nghị nhiều lần chưa được giải quyết

23/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc đề nghị của cử tri xã Ngọc Thanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Phúc Yên. Đối với các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến đất rừng tại xã Ngọc Thanh, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết tại các văn bản: Thông báo số 241/TB -UBND ngày 01/11/2019 về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tại cuộc họp nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng dụng đất lâm nghiệp tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên và văn bản số 10102/UBND - NN5 ngày 19/12/2020 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.

Yêu cầu UBND thành phố Phúc Yên khẩn trương giải quyết xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 53 hộ dân ở thôn T80, xã Ngọc Thanh nói riêng và các hộ dân trên địa bàn thành phố nói chung đang sử dụng đất, đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được UBND thành phố cấp lần đầu theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: