Cử tri các xã, thị trấn (huyện Yên Lạc) đề nghị tỉnh chỉ đạo khẩn trương bàn giao trường THPT Đồng Đậu cũ cho huyện Yên Lạc quản lý sử dụng

29/06/2020

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngay sau khi trường THPT Đồng Đậu chuyển đến địa điểm mới tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc; Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm ngay quy trình báo cáo đề nghị UBND tỉnh điều chuyển cơ sở vật chất (CSVC) trường THPT Đồng Đậu (cũ) cho UBND huyện Yên Lạc quản lý sử dụng, cụ thể:

Ngày 16/9/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Tờ trình số 85/TTr của trường THPT Đồng Đậu về việc đề nghị bàn giao tài sản trường THPT Đồng Đậu cũ (thuộc xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc) cho đơn vị khác quản lý, sử dụng do nhà trường đã được nhận bàn giao địa điểm mới tại (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc); Văn bản số 3014/UBND-TCKH ngày 11/10/2019 của UBND huyện Yên Lạc về việc đề nghị điều chuyển, bàn giao cơ sở vật chất của trường THPT Đồng Đậu (tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc) cho UBND huyện Yên Lạc quản lý, sử dụng.

Ngày 28/10/2019 UBND tỉnh có văn bản số 8582/UBND-VX2 về việc đề xuất điều chuyển, bàn giao cơ sở vật chất của trường THPT Đồng Đậu cho UBND huyện Yên Lạc với nội dung: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Yên Lạc đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 11/11/2019 Sở Tài chính có văn bản số 2235/STC-QLG&CS về nội dung đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với UBND huyện Yên Lạc để làm rõ nhu cầu sử dụng và mục đích sử dụng sau điều chuyển trường THPT Đồng Đậu.

 Ngày 15/11/2019 tại văn bản số 1687/SGDĐT-KHTC Sở GDĐT mời Sở Tài chính, UBND huyện Yên Lạc, phòng GDĐT huyện Yên Lạc với nội dung: Xác định rõ nhu cầu sử dụng và mục đích sử dụng sau khi nhận cơ sở vật chất trường THPT Đồng Đậu (cũ) về UBND huyện Yên Lạc quản lý, sử dụng; hoàn thiện các thủ tục bàn giao.

Ngày 28/11/2019 Sở GDĐT có Tờ trình số 173/TTr-SGDĐT trình Sở Tài chính kèm theo các hồ sơ liên quan về điều chuyển, bàn giao cơ sở vật chất của trường THPT Đồng Đậu (cũ) cho UBND huyện Yên Lạc quản lý, sử dụng (hồ sơ gửi qua Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc) theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền quyết định.

Ngày 16/01/2020 UBND tỉnh có công văn số 339/UBND-VX2 về việc đề xuất bàn giao cơ sở vật chất của trường THPT Đồng Đậu cho UBND huyện Yên Lạc.

Ngày 19/03/2020 Sở Tài chính có giấy mời số 61/GM-STC về việc kiểm tra thực cơ sở vật chất của trường THPT Đồng Đậu (cũ); Thành phần: Sở Tài chính, Sở GDĐT, UBND huyện Yên Lạc.

 Ngày 31/3/2020 Sở Tài chính có Tờ trình UBND tỉnh về việc điều chuyển tài sản của trường THPT Đồng Đậu (cũ) cho UBND huyện Yên Lạc quản lý, sử dụng.

 Ngày 16/4/2020 UBND tỉnh có công văn số 2817/UBND-KT3 về việc điều chuyển tài sản phải rà soát nhu cầu thực tế của từng cấp học trong huyện theo nguyên tắc đảm bảo ưu tiên tối đa diện tích và cơ sở vật chất cho các cấp học trên địa bàn huyện. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Yên Lạc xem xét kỹ, báo cáo cụ thể UBND tỉnh trong tháng 7/2020, để thông báo đến cử tri huyện Yên Lạc được biết.

 

Các tin đã đưa ngày: