Cử tri xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương đề nghị tỉnh có cơ chế bổ sung kinh phí vận chuyển rác đến nhà máy xử lý rác thải ở thị trấn Hợp Hòa vì hiện nay các bãi tập kết rác trên địa bàn đã quá tải, không đáp ứng yêu cầu

06/12/2019

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay kinh phí cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các xã được lấy từ nguồn thu phí vệ sinh môi trường do các xã thực hiện. Bên cạnh đó, để hỗ hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường và thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương hàng năm UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các địa phương để triển khai thực hiện (theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, trung bình mỗi xã khoảng 360 triệu đồng/năm).

Mặt khác, UBND tỉnh đang giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải theo quy định để đảm bảo cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: